Assistència tècnica i marc formatiu per a organitzacions

L’organitzacions que treballen en la prevenció i extinció d’incendis requereixen d’una contínua avaluació sobre la seva capacitat de formació i desenvolupament de carrera dels seus professionals, així com de la seva adequada estructura interna per a garantir una resposta eficaç als desafiaments que actualment proposen els incendis forestals. Per a això, és imprescindible que les organitzacions siguin capaces de gestionar el coneixement i l’experiència que generen, i de capacitar als seus professionals en la prevenció i extinció d’incendis, sobre la base d’aquesta gestió.

En aquesta línia, la Fundació Pau Costa ha elaborat una proposta d’assistència tècnica, el programa EGIF que s’ha portat a terme a la CONAF de Xile, per a empoderar a les organitzacions a través de la creació d’un marc formatiu que permeti la capitalització de coneixement i experiències; formació de persones clau en planificació, anàlisi i ús del foc en les operacions durant un incendi forestal; i generació d’un espai d’intercanvi de coneixement i experiències.

Objectius

 • Empoderar i convertir les organitzacions en ens capaços de gestionar el coneixement intern i facilitar el desenvolupament de carrera dels seus professionals.
 • Generar un programa de formació que possibiliti la capitalització del coneixement i experiència de l’organització.
 • Establir una metodologia de treball que permeti incloure la planificació,l’anàlisi i l’ús del foc a les operacions durant la resposta a un incendi forestal.
 • Generar un espai d’intercanvi de coneixement i experiències.

Metodologia

 • Disseny i creació del marc de formació després d’anàlisi i detecció de les necessitats de l’organització i professionals.
 • Formació d’instructors sobre el marc de formació i metodologia d’implementació.
 • Implementació del marc de formació per nivells, a través de la formació conjunta (organització-PCF) d’instructors.
 • Creació i desenvolupament d’equips de gestió d’incendis.
 • Creació d’unitats de foc tècnic.
 • Creació d’un marc d’intercanvi internacional de coneixement i experiències.
 • Seguiment i avaluació.

Destinat a:

 1. Organitzacions i entitats públiques responsables de la prevenció i extinció d’incendis forestals.
 2. Professionals de les pròpies organitzacions i entitats.

Contacto:
Juan Caamaño, responsable àrea de Capacitació i Operacions, (info@paucostafoundation.org)