Política de privacitat

La política de privacitat pretén informar els usuaris sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat que decideixin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a l’PFC les dades personals que se’ls pugui requerir o obtenir com a conseqüència de la subscripció o alta en algun dels canals del web. La PFC es reserva la facultat d’adaptar aquesta política a les novetats legislatives. En aquest supòsit, s’anunciaran els canvis introduïts amb la major antelació possible.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

FUNDACIÓ PAU COSTA (PAU COSTA FOUNDATION) G55536098, amb domicili a l’Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, 42, Escala A, Baixos A, 08552, Taradell Telèfon 677178666 i mail info@paucostafoundation.org

FINALITAT

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins de de poder fer efectiu el nostre servei / relació comercial i realitzar la facturació de la mateixa així com la seva alta com a membre de la fundació i mantenir-lo informat d’oportunitats i / o activitats que es puguin generar, així com el cobrament de la quota corresponent.

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la prestació de servei entre el titular de la dada i el responsable de l’tractament i aquesta informació personal es conservarà mentre es mantingui la prestació de la mateixa o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

COMUNICACIONS COMERCIALS

Així mateix i en base al seu consentiment atorgat de manera afirmativa i expressa, ens permet poder enviar-li informació comercial sobre els nostres serveis i novetats a través de correu electrònic. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment a través del nostre correu electrònic info@paucostafoundation.org

PERÍODE DE CONSERVACIÓ

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la prestació de servei o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals

DESTINATARIS

Mentre duri el tractament de les dades de l’interessat, FUNDACIÓ PAU COSTA (PAU COSTA FOUNDATION) no cedirà les dades a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.

En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable i / o comercial, es compti amb els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d’encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l’interessat davant de tercers.

DRETS

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat que van ser lliurats així com retirar el consentiment atorgat. L’exercici d’oposició a el tractament de les seves dades per a l’enviament d’informació publicitària per via electrònica. També pot exercir el seu dret a la limitació de l’tractament, de manera que les seves dades no seran suprimits però el tractament dels mateixos estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament dels mateixos.