Missió, visió i transparència

Missió

Construir una comunitat d’investigadors, operatius i societat civil que creï, comparteixi i influeixi per a una gestió eficaç d’emergències, la creació de paisatges resistents al foc i una societat més ben preparada per als riscos d’incendis forestals.

 

 

Visió

Un equilibri sostenible entre el foc, la naturalesa i la societat on el coneixement es connecta i comparteix per influir en les polítiques públiques.

Eduquem i creem consciència en la societat incidint en la prevenció d'incendis forestals a través de l'ecologia del foc.

Visión de futuro de la Pau Costa Foundation

Corto plazo: Mejorar la capacidad de extinción, y la seguridad con nuevas tecnologías y procedimientos.
Medio plazo: Crear políticas que permitan gestionar los bosques de manera sostenible
Largo plazo: Crear una cultura de riesgo en nuestras sociedades

Actualmente

Mejorar la capacidad de extinción
70%
Gestionar el territorio
40%
Cultura del riesgo
20%

Transparència

Posem a disposició de la societat la següent informació i documents per a manifestar la nostra manera de treballar professional, clara i amb rigor:

Informació de l’entitat

Documents anuals

Entitats col·laboradores

Entidades que financian proyectos

Entidades patrocinadoras de eventos

Entidades con convenio

La Fundación Pau Costa realiza convenios con entidades públicas y privadas con el fin de formalizar colaboraciones para realizar acciones conjuntas.
Consulta aquí los detalles de cada uno de estos convenios (castellano, inglés, catalán)

Una de les fonts de finançament dels projectes que executem a la Fundació és a través de les aportacions que fan entitats públiques i privades.

La Fundació Pau Costa realitza convenis amb entitats públiques i privades per tal de formalitzar col·laboracions per a realitzar accions conjuntes.
Consulta aquí els detalls de cada un d’aquests convenis (castellano, inglés, catalán)Gracias

Estas son las entidades con las que hemos establecido relaciones de confianza a lo largo de los años trabajando de manera conjunta.