Formació

Proposem marcs formatius per a empoderar organitzacions i capacitar professionals de l'àmbit de la prevenció i extinció d'incendis. Desenvolupem programes i accions que permetin l'intercanvi de coneixement i metodologies de treball entre organitzacions de l'àmbit dels incendis.

  • Creiem en una formació per competències i en poder desenvolupar una carrera dins de les organitzacions. Així, dissenyem i ajudem a implementar Plans de Formació basats en la identificació de les competències a desenvolupar durant una emergència, i a generar una estructura per al desenvolupament professional dins de la pròpia organització.

  • Apostem per fer servir la formació com un element de transformació de les organitzacions. Facilitem el trànsit per convertir les organitzacions en eficaços sistemes de gestió del coneixement generat internament i en col·laboració amb altres entitats. 

  • Fomentem l‘intercanvi de coneixements entre països i organitzacions. Construïm equips formatius comptant amb la nostra xarxa d’experts en prevenció i extinció d’incendis, per a crear un marc d’intercanvi d’experiències i coneixement.

Què oferim

✔️Un disseny de propostes de formació a mida de les organitzacions i els seus professionals. 

✔️Diferents marcs formatius compatibles entre ells, alineats a nivells de formació i certificacions oficials. 

✔️Un model formatiu que incideix en els resultats de l’aprenentatge (coneixements i habilitats adquirides), i enfocat principalment a exercicis pràctics sobre el terreny. 

✔️La nostra xarxa d’experts nacionals i internacionals, i generació de noves xarxes d’experts que participaran en futures formacions. 

✔️Integrar les organitzacions a la nostra xarxa de programes d’intercanvi de coneixements i experiències, amb la finalitat de generar ponts de confiança entre professionals i organitzacions a nivell internacional. 

Marcs formatius