Línies d’actuació

Sensibilitzem, eduquem i investiguem

Treballem per a la comunitat d’incendis forestals connectant a serveis d’emergències, gestors del territori, societat, món acadèmic, sectors públic i privat, i legisladors.

Facilitem la trobada entre investigadors, serveis d’emergència i societat civil.

Una entitat global sense ànim de lucre, que porta des del 2011, enfocada a la prevenció i gestió d’incendis i grans emergències amb vocació de divulgar coneixement i fer tangibles els projectes.

Les nostres línies d’actuació

Intercanvis de coneixement

Impulsem intercanvis entre entitats nacionals i internacionals per garantir que el coneixement sobre incendis forestals arribi a tot arreu.

Paisatges resilients

Promovem la resiliència dels paisatges a través de l’anàlisi del territori, proposant actuacions de gestió concretes en punts clau.

R+D+I

Participem en projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació per impulsar excel·lència i nous avenços en el camp dels incendis forestals i teixir vincles entre investigadors, serveis d’emergència i societat.

Conferències i Jornades

Organitzem esdeveniments presencials i virtuals perquè la comunitat d’incendis forestals pugui informar-se de les novetats a nivell nacional i internacional.

Impacte i Participació

Incrementem la visibilitat de la comunitat d’incendis participant en esdeveniments a nivell local, nacional i internacional.

Sensibilització i Divulgació

Transmetem coneixement d’incendis forestals a través de l’art i accions de comunicació perquè arribin de manera més atractiva a tota la població i a totes les generacions.

Acció Social

L’Acció Social és un pilar fonamental de la Fundació que permet establir vincles amb entitats i persones de països amb necessitat de millorar la seva capacitat de gestió de foc forestal.

Com ajudem?

Ajudem a complir els objectius de desenvolupament sostenible definits per les Nacions Unides per a 2030