Avís legal

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar els usuaris de www.paucostafoundation.org , Domiciliada a, Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, 42, Escala A, Baixos A la raó social de l’responsable de l’tractament és FUNDACIÓ PAU COSTA (PAU COSTA FOUNDATION), de quin és el seu política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

FUNDACIÓ PAU COSTA (PAU COSTA FOUNDATION) posa en el seu coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificats en el corresponent registre d’activitats de el tractament de l’empresa denominat Gestió d’Usuaris web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut de el mateix titular de l’tractament en el moment d’emplenar els nostres diferents formularis on-line i l’acceptació de forma expressa dels mateixos.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins de de poder fer efectiva la sol·licitud de compra de productes / serveis / esdeveniments i / o informació i / o realitzar una donació i / o alta com a soci i / o suport al nostre decàleg d’accions així com l’enviament d’informació sobre FUNDACIÓ PAU COSTA (PAU COSTA FOUNDATION) en el cas que l’hagi acceptat de forma expressa.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s’organitza FUNDACIÓ PAU COSTA (PAU COSTA FOUNDATION) i no seran cedides a cap tercer excepte en els casos que hi hagi una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en FUNDACIÓ PAU COSTA estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Els camps dels diferents formularis online marcats amb un asterisc són d’obligada cumplimentació per poder fer efectiva la seva sol·licitud de compra / informació / realització d’una donació i / o alta socii / o suport al nostre decàleg d’accions.

La Web ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat de l’tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s’està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de FUNDACIÓ PAU COSTA (PAU COSTA FOUNDATION), ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.

La política de cookies del web www.paucostafoundation.org es troba determinada en l’apartat corresponent.

la Web www.paucostafoundation.org farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn de titular d’ells, per aquest motiu si hi ha alguna modificació de les dades l’usuari de la web els comunicarà el responsable de l’Arxiu, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació de l’servei de portal i les presents condicions d’ús del Lloc Web es regeixen per la Llei Espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals competents.