Patronat

Miriam Piqué

Míriam Piqué, doctora en Enginyeria Forestal (Universitat de Lleida i CIFOR-INIA, Madrid), és responsable de la Unitat de Gestió Forestal Sostenible del Centre de Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) des del 1998. La Dra. Piqué té més de 20 anys d'experiència en coordinació i participació en projectes nacionals, europeus i de cooperació, relacionats amb la dinàmica forestal i la gestió i la planificació forestal adaptativa i d'usos múltiples.
També té experiència en la participació i coordinació de seminaris científics, congressos, sortides de camp i tallers relacionats el seu àmbit de recerca. La Dra. Piqué és autora i coautora de més de 120 publicacions entre articles de recerca, articles tècnics, llibres i capítols de llibres.

Més >

Miriam Piqué

Presidenta

Responsable programa Gestió Forestal Multifuncional, CTFC

Jaume Costa

Des del 1970, Jaume Costa ha desenvolupat tota la seva vida professional en una empresa multinacional catalana del sector del adobat. Des de l'any 1970 al 1985 va estar treballant en tasques de gestió tècnica/industrial a tot el món. De l'any 1985 al 2010 va estar en càrrecs de gestió i direcció comercial, sempre al sector exterior, a Àsia, Orient Mitjà, Europa i Nord d'Àfrica. Jubilat des d'agost del 2010

Jaume Costa

Secretari

Enginyer Tècnic Químic

Luis Berbiela

Luis Berbiela és enginyer forestal i «pinarrenc». Es defineix com a defensor,
gestor i restaurador d'espais naturals i boscos, a més de preocupat per l'abandonament i la desertificació dels paisatges culturals de l'entorn mediterrani. Caminant que gaudeix amb cada bany de bosc, el  Luis és membre del Grup Tècnic d'Incendis Forestals de les Illes
Balears, a més de representant de la C.A. de les Illes Balears al
Comitè Nacional de Lluita contra Incendis Forestals (CLIF).
 

Luis Berbiela

Vocal

Responsable del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl (Govern Illes Balears)

Pepa Moran

Pepa Morán Núñez és arquitecta des del 2001 per l'ETSAV, Màster en Arquitectura del Paisatge MAP-UPC i Màster Oficial de Recerca en Urbanisme DUOT-UPC, desenvolupant la tesi doctoral: "Paisatges disruptius, la representació dels incendis forestals a la Mediterrània". Morán també és Professora del Màster d'Arquitectura del Paisatge-UPC des del 2006, professora associada del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori DUOT-ETSAB-UPC i del Màster Oficial en Paisatgisme MBLandArch des del 2016.

Des del 2005 compagina l'activitat docent i la investigadora amb el treball en projectes d'espai públic i ordenació territorial. Del 2007 al 2011 ha treballat com a membre de l'Equip de Rius de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ​​desenvolupant projectes d'espai públic i ordenació territorial a espais fluvials de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Des del 2014 participa i forma part de l'organització de seminaris internacionals, en col·laboració amb la comunitat d'incendis forestals de Catalunya, sobre planificació del risc d'incendis forestals al territori, des d'una perspectiva integradora dels incendis forestals com a dinàmica al paisatge Mediterrani.

Pepa Moran

Vocal

Doctora arquitecta i paisatgista, professora del DUOT ETSAB-UPC

Jordi Palau

Enginyer de Forests i Màster en Espais Naturals Protegits, Palau ha assessorat reserves privades i dirigit diversos parcs naturals i reserves nacionals de caça, entre els quals ,el parc natural de l'Alt Pirineu i la reserva de Boumort. En aquests espais s'ha ocupat de la gestió dels hàbitats i de les espècies de fauna i flora, la caça, l'ecoturisme i/o el desenvolupament rural. Palau és autor del llibre “Rewilding Iberia. Explorant el potencial de la renaturalització a Espanya”, (Editorial Lynx, 2020), primer llibre que aborda el tema del rewilding a Espanya.

Jordi Palau

Vocal

Director de la Reserva Nacional de Caça de Boumort

Juli Pausas

Juli Pausas és doctor per la Universitat de Barcelona, ​​especialitat en Ecologia; i actualment és investigador científic del CSIC. La seva investigació se centra a entendre el paper ecològic i evolutiu de les pertorbacions, i en especial, el paper del foc a la biodiversitat, considerant diferents escales i nivells d'organització. Aquestes investigacions es realitzen principalment en ecosistemes Mediterranis, i també en sabanes tropicals. Ha publicat nombrosos articles científics i diversos llibres, i és un dels investigadors espanyols més esmentats.

Més >

Juli Pausas

Vocal

Investigador científic del CSIC

Rosa Planelles

Rosa Planelles és doctora Enginyera de Forests per la Universitat Politècnica de Madrid. Va realitzar la seva tesi a l'INIA, investigant sobre restauració de cobertes vegetals, millora de sòls, qualitat de planta forestal, producció en viver, tècniques d'arrelament en zones àrides i resistència a estrès hídric. Va treballar com a Tècnic Superior Especialista en Incendis Forestals al MAPA i a l'empresa privada Eimfor S.L, gestionant assistències tècniques, licitacions públiques per a formació i execució de serveis integrals d'extinció, prevenció, investigació de causes i avaluació del comportament del foc. Durant 15 anys ha estat professora associada a la UPM. Ha dirigit 34 projectes fi de grau o màster. El 2013 es va incorporar al Grup Arquimea, i des del 2019 és directora de l'Àrea de Gestió de Projectes de R+D+i a Kaudal, empresa dedicada al Mecenatge Tecnològic. La Dra. Planelles és membre de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Enginyers de Forests des del 2016.

Més >

Rosa Planelles

Vocal

Directora de l’Àrea de Projectos I+D+I a Kaudal

Eduardo Rojas

Enginyer de Forests per la Universitat de Freiburg (1985), Dr. Enginyer de Forestsper la Universitat Politècnica de Madrid (1996). Professor de les Universitats de Lleida (1994-2000) i Politècnica de València (2001). Gerent del Consorci Forestal de Catalunya (1992-98). Representant d'Espanya a la Confederació Europea de Propietaris Forestals (CEPF, 1993-98). Responsable de l’Àrea de Política Forestal del CTFC (1996-99) i coordinador de 6 edicions dels Fòrums de Política Forestal (1996-2008). Subdirector de Coordinació Acadèmica de l'ETSI Agrònoms (2004-10). President de PROFOR-Comunitat Valenciana (2003-2007). Degà del Col·legi d'Enginyers de Forests a la Comunitat Valenciana (2004-10). Subdirector general i responsable del Departament Forestal de la FAO (2010-15) i President del Colaborative Partnership on Forests (2010-15). Co-president d'ONU-REDD (2014), Comissari General de l'ONU per a l'Exposició Universal de Milà 2015. Membre del Consell Científic Assessor d'European Forest Institute (1998-2002). Vicepresident del Forest Value Chain de la Plataforma Forestal Europea (2005-2006). Membre del Board of Directors de PEFC-International (2016-21, President del Board of Directors (2021-)) Degà del Col·legi i President de l'Associació d'Enginyers de Montes, President de la Fundació Capital Natural i Coordinador de Junts pels Boscos a escala espanyola (2016- ), Secretari de la UPCI (2018- ) 1 Sexenni de recerca, 1 sexenni de transferència, 4 quinquennis, 8 triennis.Adreça de 3 tesis doctorals. Premi Montero de Burgos en comunicació (2005), Importante (Levante, 2010), Soci d'Honor del Consorci Forestal de Catalunya (2010) i el mèrit col·legial del Col·legi d'Enginyers de Forests (2011).

 

ros de Montes (2011).

Eduardo Rojas

Vocal

Degà del “Colegio Oficial de Ingenieros de Montes”, professor de la UPV i President PEFC-International

Pep Serra

Josep Serra (Tarragona, 1970) és especialista en medicina familiar i comunitària, i il·lustrador autodidacte. És membre de la PFC des del 2015. Serra és col·laborador de la Revista d'Incendis i Riscos Naturals i creador de part del material gràfic de la Fundació. També és autor de l'exposició virtual “Memòries de Foc” i de la itinerant. És també generador de continguts gràfics de la major col·lecció sobre la monografia d'incendis forestals, ART&FIRE de la PFC.

 

Pep Serra

Vocal

Metge i il·lustrador

Fabio Silva

Fabio Silva és adjunt d'operacions a la Força Nacional Especial de Protecció Civil, Portugal. També és coordinador del Grup d'Anàlisi i Ús del Foc a Portugal i tècnic certificat per a l'ús de foc controlat i de supressió. A més a més, és formador en la lluita contra incendis forestals a l'Escola Nacional de Bombers. Silva exerceix com a expert en la Comissió Europea i va participar a la Missió de Xile com a expert de la CE.

Fábio Silva

Adjunt d’operacions, Auroridade Nacional de Emergência E Proteçao Civil, Portugal

Virginia Carracedo

Geògrafa, Doctora per la Universitat de Cantàbria, La Virgínia va realitzar la seva tesi sobre els “Incendis forestals i la gestió del foc a Cantàbria”, que ha estat premiada en dues ocasions. Actualment forma part del Grup de Recerca Estudi i Gestió del Medi Natural (GIMENA) i és docent i investigadora al Departament de Geografia, Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat de Cantàbria. Al camp dels incendis forestals ha participat en diversos projectes de recerca, publicacions, congressos, jornades i xerrades, a més de l'organització de diversos cursos d'estiu. Un àmbit on està especialment interessada en la relació del foc i els incendis i amb la societat i el territori. És representant de la Universitat de Cantàbria a la Mesa per a la Prevenció i Lluita contra Incendis Forestals de Cantàbria, òrgan consultiu encarregat del seguiment de l'aplicació del Pla Estratègic de Prevenció i Lluita contra els Incendis Forestals de Cantàbria, de la qual forma part des de la seva posada en marxa l'any 2016.

Virginia Carracedo

Professora i Investigadora al Departament de Geografia, Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat de Cantàbria

Marta Corella

Enginyera Forestal, alcaldessa d'Orea 2015-2023. Impulsora i coordinadora de projectes dinamitzadors al territori.
Indígena, vilatana de muntanya, és autora de nombrosos articles com “l'Espanya Donant” “El dia que comprenem que el planeta no els necessita”, "Reflexions d'una alcaldessa de poble" "Rics però Indigents" o "Espais protegits?" , entre altres, així com autora del llibre “De Dones Vivències i Sabors”, publicat pel MAPA. Activista en defensa del medi rural i els seus vincles amb el territori, ha estat reconeguda amb el Premi Nacional Orgull Rural 2020, amb la Menció especial Jacobo Ruiz del Castillo pel Colegio Oficial d'Ingenieros De Montes i Menció d'Honor del Col·legi Oficial d'Enginyeria Forestal.

Marta Corella

Vocal

Enginyera Forestal

 

Bibiana Bilbao

Bibiana Bilbao, Doctora en Ecologia i Professora d'Estudis Ambientals, Universitat Simón Bolívar, Veneçuela, amb més de 25 anys liderant projectes de recerca-acció interdisciplinaris nacionals i internacionals que promouen el maneig integrat del foc, amb una perspectiva intercultural a Amèrica Llatina, fomentant el patrimoni cultural indígena i local. i biodiversitat. El seu enfocament prioritza la inclusió sincera i honesta, per tal de compartir coneixements, enfortir les capacitats locals i institucionals i respectar les diverses perspectives. Premi Europa 2010 Innovació per al Desenvolupament Sostenible i Premi Nacional 2013 al Millor Treball Científic. Membre del Col·lectiu COBRA i del Consell Assessor del Centre Internacional Leverhulme per a Incendis Forestals, Regne Unit, i del Panell Científic per a l'Amazònia (SPA-Nacions Unides). MAK'IT Científic visitant (2022-2023), Universitat de Montpeller, França. Bilbao és autor i coautor de més de 100 publicacions, incloses investigacions, articles tècnics, llibres, capítols de llibres i informes de la UNESCO, el PNUMA, RIOCC i altres organitzacions internacionals, amb més de 150 autors interdisciplinaris i intersectorials de sectors acadèmics, indígenes i de bombers. antecedents professionals.

Bibiana Bilbao

Vocal

Professora de Doctorat – Departament d’Estudis Ambientals, Universidad Simón Bolívar, COBRA Collective, Investigadora associada – Université Paul Valéry Montpellier

 

 

Consell Assessor

Marc Castellnou

Marc Castellnou Ribau és enginyer de forests per la Universitat de Lleida i inspector del Cos de Bombers de Catalunya. És el cap de l'Àrea Graf des del 1999, unitat d'especialistes en incendis forestals amb capacitat d'anàlisi i execució de maniobres de foc tècnic. Castellnou exerceix d'analista estratègic d'incendis forestals, àmbit on ha desenvolupat bona part de la seva carrera professional i on ha destacat per la seva capacitat d'innovació, incorporant coneixement i criteri per a la presa de decisions en situacions de grans incendis forestals. Destaca per les seves aportacions a la comunitat internacional d'incendis en la interpretació de la relació entre paisatge i incendis sobre la base del concepte de les generacions d'incendis, i pel treball més recent en la interpretació dels pirocumulonimbus en el desenvolupament d'esdeveniments de foc extrem.
 

Marc Castellnou

President

Cap dels GRAF,
Bombers de la Generalitat de Catalunya

Montserrat Cabré

Maria Montserrat Cabré, és enginyera forestal i treballa d'enginyera de territori al Parc del Garraf i Parc d'Olèrdola de la Diputació de Barcelona. Anteriorment també va treballar al Parc del Montseny. És bombera voluntària des de l'any 2013 i ha treballat en diferents campanyes a la Unitat Tècnica GRAF i a la Unitat de Focs Forestals de la Universitat de Lleida, en el marc del projecte Fire Paradox.

M. Montserrat Cabré

Secretària

Enginyera de territori, Oficina Tècnica de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona

Marta Miralles

Marta Miralles, de la Unitat Tècnica GRAF, és enginyera forestal i subinspectora del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya. Ha exercit d'analista d'incendis durant més de 14 anys i diverses figures de comandament de la guàrdia a la Regió de Tarragona i Terres de l'Ebre durant 4 anys. Dins l'Àrea Forestal de Bombers, és responsable de formació i treballa en àmbits de recerca i desenvolupament forestals i de la planificació forestal a Tarragona i Terres de l'Ebre.
 

 

Marta Miralles

Subinspectora, Bombers de la Generalitat de Catalunya

Mercedes Bachfisher

Llicenciada en Gestió Ambiental, Mercedes Bachfisher va treballar durant els primers 10 anys de la seva carrera a l'Àrea Tècnica del Servei de Prevenció i Lluita contra Incendis Forestals (SPLIF), a Rio Negro, Argentina. Allà va adquirir gran experiència en la gestió de bases de dades, en GIS, teledetecció i elaboració de diversos productes utilitzats en diferents instàncies dels incendis i dirigit a diferents nivells jeràrquics.

Actualment treballa a TEP (The Emergency Program), un programa de formació global sobre incendis forestals, que cerca aportar aquesta perspectiva nova, diferent i necessària per gestionar els grans incendis actuals. A TEP realitza treballs de recerca, anàlisi i generació de continguts.
 

Més >

Mercedes Bachfisher

Investigadora, TEP (The Emergency Programme)

Andrea Duane

Doctorada en ecologia terrestre per la Universitat de Barcelona el 2018, Andrea Duane centra la seva recerca en l'estudi del règim del foc en ecosistemes mediterranis. L'objectiu és predir l'evolució futura del règim d'incendis per a ajudar a dissenyar plans de gestió que redueixin el risc d'incendis forestals, i garanteixin el funcionament i la productivitat dels ecosistemes.

Més >

Andrea Duane

Investigadora, CTFC