Educació ambiental

Informació destacada
Data d'inici:
-
Data de fi:
-
Dotació:
n/a0 €
Coordinador:
Pau Costa Foundation
Website:
-
Entitats participants:

El Bosc Mediterrani, el Foc i Tu

(MeFiTu) és el projecte de sensibilització ambiental sobre l’ecologia dels incendis forestals dirigit als alumnes de primària i secundària amb l’objectiu d’educar, comunicar i sensibilitzar als alumnes, els centres i a la societat en general.

En aquest projecte es treballa per reorientar la percepció social del foc, aprendre a conviure amb ell com un factor ecològic més, des de la prevenció fins l’autoprotecció, no només com un factor de destrucció per als nostres boscos.

Els incendis han modelat el nostre paisatge i la nostra biodiversitat. Però durant els darrers 50 anys s’ha optat per un model de gestió de tolerància zero davant dels incendis. Aquest programa pretén que els alumnes aprenguin sobre els factors més importants que els causen i que reflexionin sobre les possibles solucions que poden dur a terme els ciutadans com a agents actius.

Al taller MeFiTu, els alumnes aprendran a través d’una vivència:

  • El risc zero no existeix, cal aprendre a conviure amb el foc.
  • El foc forma part del clima mediterrani, continuarà estant i fins i tot augmentarà -a causa del canvi climàtic.
  • Que el model de gestió ha d’invertir en la prevenció (la gestió forestal sostenible) i en l’autoprotecció.

Aquest aprenentatge es fa mitjançant un conjunt d’activitats que tenen com a protagonistes els alumnes i el foc:

Presentació audiovisual

Es presenta a la mascota del projecte, el llop MeFiTu, que guia als alumnes a través de la història del foc, des del seu descobriment fins al seu paper en l’evolució de l’ésser humà en poder-lo controlar. També s’expliquen situacions quotidianes on el foc intervé de manera controlada. En cas del foc descontrolat, es presenta en forma d’incendis forestals: que els causa, com es pot minimitzar el seu efecte i millorar la vulnerabilitat dels nostres boscos.

Taller de papiroflèxia

Es creen els arbres amb paper reciclat. A partir d’aquests arbres es preparen dos escenaris simulant un bosc no gestionat, amb una quantitat elevada d’arbres i arbustos de cartró, i un bosc gestionat, amb menys càrrega i continuïtat d’arbres.

Conte amb crema controlada de maquetes

Utilitzem el format kamishibai (teatret que compta amb làmines de paper que es van canviant durant el transcurs del conte) en què tres personatges (titelles d’una bombera, un pastor i una agricultura) expliquen la relació de l’estructura forestal amb el comportament del foc i capacitat d’extinció. La crema de les maquetes on s’ha escenificat un bosc gestionat i un altre que no ho ha estat, permeten l’observació directa del comportament diferent del foc i, en definitiva, del resultat de dur a terme gestió forestal.

Sortida a camp

Es visita una zona forestal, si pot haver patit un incendi forestal, i es realitzen activitats de descobriment de l’entorn i d’art convidant els alumnes a reflexionar sobre allò que s’ha après a l’aula. Totes les activitats del taller Mefitu tenen lloc al centre educatiu, excepte la visita al camp, que es triarà en funció de la zona on s’ubiqui l’escola, i s’adaptaran per a cada públic i espai de la manera més oportuna.

Els tallers Mefitu han rebut finançament puntual de diverses entitats al llarg dels anys. Per l’any 2023, s´han pogut dur a terme vuit tallers a escoles de la província de Tarragona gràcies a un ajut (Convocatòria de subvencions per entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient) de la Diputació de Tarragona.

Al llarg del temps hem realitzat activitats d´educació ambiental a més de 50 escoles:

incendios
Vídeos de el projecte

Vídeos de el projecte

Más proyectos

EWED

El projecte EWED (Hub de dades d’esdeveniments extrems d’incendis forestals per millorar la presa de decisions) establirà un banc de proves i

Leer más»

MedEWSa

El projecte MedEWSa ofereix una xarxa d’alerta primerenca basada en impactes (MHEWS) eficaç i interparable que inclou tota la conca mediterrània i

Leer más»