Educació ambiental

Informació destacada
Data d'inici:
-
Data de fi:
-
Dotació:
n/a
Coordinador:
Pau Costa Foundation
Website:
-
Entitats participants:

El Bosc Mediterrani, el Foc i Tu

El bosc MEditerrani, el Foc i TU (MeFiTu) és el projecte de sensibilització ambiental sobre l’ecologia dels incendis forestals dirigit als alumnes de primària i secundària amb l’objectiu d’educar, comunicar i sensibilitzar als alumnes, els centres i a la societat en general.

En aquest projecte es treballa per reorientar la percepció social del foc, aprendre a conviure amb ell com un factor ecològic més, des de la prevenció fins l’autoprotecció, no només com un factor de destrucció per als nostres boscos.

Els incendis han modelat el nostre paisatge i la nostra biodiversitat. Però durant els darrers 50 anys s’ha optat per un model de gestió de tolerància zero davant dels incendis. Aquest programa pretén que els alumnes aprenguin sobre els factors més importants que els causen i que reflexionin sobre les possibles solucions que poden dur a terme els ciutadans com a agents actius.

Al taller MeFiTu, els alumnes aprendran a través d’una vivència:

  • El risc zero no existeix, cal aprendre a conviure amb el foc.
  • El foc forma part del clima mediterrani, continuarà estant i fins i tot augmentarà -a causa del canvi climàtic.
  • Que el model de gestió ha d’invertir en la prevenció (la gestió forestal sostenible) i en l’autoprotecció.

Aquest aprenentatge es fa mitjançant un conjunt d’activitats que tenen com a protagonistes els alumnes i el foc:

Presentació audiovisual

Es presenta a la mascota del projecte, el llop MeFiTu, que guia als alumnes a través de la història del foc, des del seu descobriment fins al seu paper en l’evolució de l’ésser humà en poder-lo controlar. També s’expliquen situacions quotidianes on el foc intervé de manera controlada. En cas del foc descontrolat, es presenta en forma d’incendis forestals: que els causa, com es pot minimitzar el seu efecte i millorar la vulnerabilitat dels nostres boscos.

Taller de papiroflèxia

Es creen els arbres amb paper reciclat. A partir d’aquests arbres es preparen dos escenaris simulant un bosc no gestionat, amb una quantitat elevada d’arbres i arbustos de cartró, i un bosc gestionat, amb menys càrrega i continuïtat d’arbres.

Conte amb crema controlada de maquetes

A través de la història contada pels personatges d’un poble, es relaciona l’estructura forestal amb el comportament del foc i la capacitat d’extinció. En aquest taller es treballa el concepte de gestió forestal i els resultats que se’n deriven mitjançant l’observació directa dels efectes del foc a les maquetes.

Sortida a camp

Es visita una zona forestal, si pot haver patit un incendi forestal, i es realitzen activitats de descobriment de l’entorn i d’art convidant els alumnes a reflexionar sobre allò que s’ha après a l’aula.

Totes aquestes activitats tenen lloc al centre educatiu, excepte la visita al camp, que es triarà en funció de la zona on s’ubiqui l’escola, i s’adaptaran per a cada públic i espai de la manera més oportuna.

Hem realitzat activitats en més de 50 escoles:

incendios
Vídeos de el projecte

Vídeos de el projecte

Documents de el projecte
Más proyectos

FIRE-ADAPT

En els darrers anys, els incendis forestals extrems han assolit prominència internacional, amb una àmplia cobertura mediàtica i atenció política provocada per

Leer más»

ResAlliance

L’objectiu de ResAlliance és facilitar el flux d’informació i coneixement, així com augmentar la conscienciació, comprensió i capacitat dels agricultors i forestals,

Leer más»