FIRE-ADAPT

Informació destacada
Data d'inici:
1 / 01 / 2023
Data de fi:
31 / 12 / 2026
Dotació:
1 €
Coordinador:
Pau Costa Foundation

En els darrers anys, els incendis forestals extrems han assolit prominència internacional, amb una àmplia cobertura mediàtica i atenció política provocada per incendis devastadors a molts llocs del món, com França, Grècia, Itàlia, Brasil (Amazònia) i Califòrnia. Aquests incendis esdevenen incontrolables i devasten grans àrees causant pèrdues sense precedents de biodiversitat, emetent enormes quantitats de gasos hivernacle a l’atmosfera, causant pèrdues humanes i malalties relacionades amb el fum, i devastant veïnats sencers, pobles o fins i tot ciutats. El canvi climàtic és un dels principals impulsors d’aquests incendis forestals. A més a més, el règim d’incendis forestals han estat modificat profundament per accions antropogèniques directes (per exemple, canvi d’ús de la terra, polítiques d’extinció d’incendis) i indirectes (per exemple, canvi climàtic).

La Gestió Integral del Foc (GIF), o gestió sostenible del foc, ha estat identificada per la comunitat internacional d’incendis com una de les solucions clau per abordar el problema, aportant un enfocament interdisciplinari. La GIF inclou un conjunt d’accions destinades a reduir l’abast i la gravetat dels incendis forestals no desitjats mentre es manté (o millora) la biodiversitat, els serveis ecosistèmics i el benestar humà.

FIRE-ADAPT té com a objectiu abordar tota la diversitat de tipus d’incendis i els seus diferents contextos, reunint l’experiència de totes les regions de la conca mediterrània i l’Amèrica Llatina, per a millorar la nostra comprensió del paper de la GIF en la prevenció d’incendis forestals i per millorar els serveis ecosistèmics naturals i culturals. El consorci ha establert sis centres d’estudi a països mediterranis (Espanya, França, Itàlia) i Amèrica Llatina (Brasil, Mèxic, Argentina) per facilitar els intercanvis entre científics i professionals i millorar les col·laboracions i la creació de xarxes. La intenció final de FIRE-ADAPT és contribuir a millorar el coneixement de quines pràctiques poden millorar la reducció de carboni i el potencial de solució basat en la natura, així com la mitigació del risc d’incendis forestals, de manera culturalment justa i significativa .

Vídeos de el projecte
Documents de el projecte
Más proyectos

EWED

El projecte EWED (Hub de dades d’esdeveniments extrems d’incendis forestals per millorar la presa de decisions) establirà un banc de proves i

Leer más»

MedEWSa

El projecte MedEWSa ofereix una xarxa d’alerta primerenca basada en impactes (MHEWS) eficaç i interparable que inclou tota la conca mediterrània i

Leer más»