Comença ResAlliance

El projecte ResAlliance (Landscape resilience knowledge Alliance for agriculture and forestry in the Mediterranean basin) va celebrar la seva reunió d’inici del 12 al 14 de desembre a les instal·lacions del European Forest Institute (EFI) a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. Aquesta primera reunió va servir per presentar els socis de ResAlliance; fer una visió general del projecte i establir punts en comú sobre els resultats esperats i els mitjans per assolir-los; definir accions prioritàries (calendari) i tasques per a cada paquet de treball (WP); veure la necessitat d’integració entre els diferents WPs; i planificar les principals actuacions a dur a terme durant els propers mesos. El projecte està coordinat per EFI i laa Fundació Pau Costa (PCF) és un dels 16 socis del projecte.

L’objectiu de ResAlliance és facilitar el flux d’informació i coneixement, i augmentar la consciència, la comprensió i la capacitat dels agricultors i forestals sobre la resiliència del paisatge a la conca mediterrània. Més concretament, ResAlliance reunirà i avaluarà les necessitats de coneixements i pràctiques, llacunes, barreres, solucions i bones pràctiques per aconseguir paisatges resilients, amb especial èmfasi en les mesures contra els perills causats pel canvi climàtic. Per a assolir aquest objectiu, ResAlliance crearà i animarà una xarxa temàtica mediterrània sobre resiliència paisatgística (“LandNet”) per a la silvicultura i l’agricultura. LandNet identificarà, implicarà i augmentarà contínuament noves cooperacions i xarxes per accedir, millorar i augmentar el coneixement de solucions i bones pràctiques.

La Fundació Pau Costa liderarà el paquet de treball Transferència de coneixement: difusió i explotació. Amb aquesta finalitat, ResAlliance utilitzarà “LandLabs” per implicar agricultors i forestals amb les solucions i bones pràctiques identificades per LandNet a diferents nivells regionals; aprenentatge experimental que inclourà sales d’exposició i sortides de camp; i una sèrie de fòrums polítics més amplis per relacionar-se amb altres parts interessades i decisors clau.

“ResAlliance ens permetrà abordar la gestió dels incendis forestals com a part d’una perspectiva de gestió integradora del paisatge on les activitats tradicionals com l’agricultura o la silvicultura tenen un paper clau per aconseguir la resiliència global del paisatge en el context del canvi climàtic”, diu David Martín, responsable de projecte de la PCF.

ResAlliance és un projecte finançat per la UE Horizon CSA, en el marc de la convocatòria Horizon-CL6-2022-Governance-01.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.