Fòrum de debat i propostes d’acció per a la gestió dels grans incendis forestals a Espanya

Informació destacada
Data d'inici:
-
Data de fi:
-
Dotació:
n/a
Coordinador:
-
Website:
-
Entitats participants:

Els dies 29 i 30 de març es celebrarà a Madrid el “Fòrum de debat i propostes d’acció per a la gestió dels grans incendis forestals a Espanya”, impulsat per la Fundació, per a consensuar una declaració que es farà pública el juny de 2023, després d’un període de cerca d’adhesions.

Context

L’estiu del 2022 va confirmar el que la comunitat d’incendis forestals alertava: els incendis del futur (ja del present) són més intensos i amb conseqüències ecològiques i socials sense precedents. En són exemples els incendis ocorreguts el 2022 a Espanya – Sierra de la Culebra (Zamora), l’onada d’incendis a Navarra, o els de Bejís, Vall d’Ebo i Sierra Calderona a la Comunitat Valenciana -, però podem buscar exemples a anys anteriors i en altres països que ja advertien d’aquest canvi de tendència – Austràlia (2009 i 2019), Portugal i Xile (2017) o Espanya (2012).

Estem davant d’un problema complex, que no es pot abordar amb solucions simples i discursos basats en creences i mites, ni des de discursos esbiaixats. A la Fundació Pau Costa creiem que hem de tractar aquest problema des de l’experiència, amb rigor, i adoptant decisions fonamentades en els fets i les dades que ens aporta la ciència, des d’una visió multidisciplinar. Això requereix un esforç per aconseguir amplis consensos que aportin solucions integradores, que siguin acceptades per amplis sectors de la societat i l’àmbit tècnic. Per això, considerem que cal obrir un espai de debat ampli i integrador, obert a visions professionals i socials que vagin més enllà de visions sectorials, per deliberar sobre la manera més sostenible de fer front a la problemàtica dels grans incendis forestals a mig i llarg termini.

Amb aquest objectiu, la Fundació Pau Costa ha iniciat un procés reflexiu i de debat per assolir un posicionament comú de la Comunitat d’Incendis Forestals a nivell espanyol. El Patronat, el Consell Assessor i l’Equip Executiu de la Fundació han identificat més de 90 membres de la Comunitat d’Incendis Forestals per participar en aquest espai de debat, a fi d’arribar a una posició consensuada.

Fòrum de debat i propostes d’acció per a la gestió dels grans incendis forestals a Espanya”

S’ha constituït aquest fòrum, en què finalment participaran 60 membres, que es reunirà els dies 29 i 30 de març a Madrid. Durant aquests dos dies, els participants treballaran diferents eixos temàtics per canalitzar el debat cap a una declaració comuna i propostes d’accions d’impacte que marcaran un full de ruta per a fer efectiu allò acordat. Després d’un període de cerca d’adhesions al document, el resultat es compartirà amb la societat mitjançant una presentació pública durant el mes de juny de 2023.

Els participants en el fòrum provenen de 15 comunitats autònomes diferents i de sectors com la recerca, l’administració pública, l’empresa privada, ONGs, gestió de territori i comunicació.

Serà un procés intens i complex, però sens dubte enriquidor, que suposarà en molts casos allunyar-se de l’espai de confort per assolir compromisos. I en tot cas, és una aposta necessària i imprescindible per avançar de manera conjunta cap a una prevenció i gestió eficient dels grans incendis forestals, que contempli construir un paisatge natural i humà menys vulnerable i la protecció dels valors culturals i naturals dels nostres ecosistemes.

Esperem que aquest procés serveixi per delimitar un camí que sigui de consens i obert a totes les aportacions, durant i després del procés. Serà finalment la societat, amb la seva resposta, la que acabarà de decidir sobre el camí definitiu a seguir, d’acord o no amb els plantejaments que aquest procés generi.

Vídeos de el projecte
Documents de el projecte
Más proyectos

FIRE-ADAPT

En els darrers anys, els incendis forestals extrems han assolit prominència internacional, amb una àmplia cobertura mediàtica i atenció política provocada per

Leer más»

ResAlliance

L’objectiu de ResAlliance és facilitar el flux d’informació i coneixement, així com augmentar la conscienciació, comprensió i capacitat dels agricultors i forestals,

Leer más»