Fire Ecology Across Boundaries: Connecting Science and Management

Información destacada

Data: 02-04/10/2022

LLoc: Florència (Italia) i online

Organitza: Association for Fire Ecology (AFE) i Pau Costa Foundation (PCF)

Web: https://fireacrossboundaries.org/

FIRE ACROSS BOUNDARIES

L´Associació Fire Ecology (AFE) i la Fundación Pau Costa (PCF) s’han associat amb la Regione Toscana i la Universitat de Florència a fi d´organitzar una conferència híbrida a Florència (Itàlia) i en línia. Aquesta conferència és un punt de trobada per gestors/es internacionals d´incendis forestals i paissatge, científics/ques, poders públics, comunicadors i altres representants dórganitzacions nacionals, regionals i locals. Totes les sessions plenaries seran traduïdes a diversos idiomes, inclosos italià, castellà i anglès.

Enviament de propostes

Envia la teva proposta/abstract per a participar virtual o presencialment!

Les propostes s’han denviar com a tard, el 15 de juny de 2022. La notificació de l’acceptació s’enviarà abans de l’1 d’agost de 2022.

Altres esdeveniments