Donant suport a la presa de decisions amb serveis intel·ligents. El que SAFERS ha aconseguit. 

El projecte europeu SAFERS (Structured Approaches for Forest fire Emergencies in Resilient Societies), finançat pel programa Horizon 2020, va finalitzar al març. Durant tres anys i mig, el seu objectiu ha estat augmentar la resiliència de les societats millorant la presa de decisions en la gestió dels incendis forestals, a través d’una eina que integra serveis intel·ligents. 

“SAFERS ha creat una eina de suport a la presa de decisions que millora la consciència situacional dels qui necessiten prendre decisions durant el cicle de gestió del risc d’incendis forestals, la qual cosa porta a una gestió més eficient i, per tant, a protegir les persones i propietats que es troben en el camí dels incendis forestals”, explica David Martín, de la Fundació Pau Costa (PCF). 

El consorci de SAFERS en la segona assemblea general a Torí, Itàlia, a l’octubre de 2021.

14 institucions sòcies de set països europeus han format part del consorci de SAFERS, i la Fundació LINKS ha coordinat el projecte. PCF ha liderat l’enfocament de codisseny que ha seguit SAFERS per a crear l’eina amb la participació d’actors clau. 

“Durant la primera etapa del projecte, i amb el suport de la Fundació LINKS, vam supervisar la recopilació de requisits dels possibles usuaris finals (gestors d’emergències i terres, planificadors d’incendis, i ciutadans) per al desenvolupament de l’eina. Després, cap al final de SAFERS, vam organitzar una prova pilot al Perelló per a avaluar el funcionament de l’eina”, afirma David. 

Cabrafeixet (la ADF, de Agrupació de Defensa Forestal, del Perelló) i Enervent S.L. van ajudar a la Fundació en la coordinació de la prova pilot esmentada anteriorment. En ella van participar diversos actors com autoritats públiques catalanes, bombers, personal i estudiants de protecció civil, voluntaris forestals i policies. Es van dur a terme tres proves pilot més a Itàlia, França i Grècia.  

Les proves pilot van ser els escenaris que van demostrar la funcionalitat de l’eina *SAFERS”, afegeix David. 

La prova pilot de l’eina SAFERS que va tenir lloc al parc eòlic Les Colladetes al Perelló  a l’octubre de 2023. 

Aquesta eina consta d’un chatbot i una plataforma amb diferents serveis generats per IA a partir de, entre altres, dades satel·litàries i de crowdsourcing. Alguns d’aquests serveis són alertes primerenques, estimacions d’avaluació d’impacte i mapes de recuperació d’hàbitat. Es poden utilitzar de manera independent i estan a la disposició dels qui prenen decisions en l’emergència per a millorar la consciència situacional. Quant al chatbot, ha estat dissenyat per a què els ciutadans i operatius que treballen a camp introdueixin les seves observacions en forma de missatges, imatges, vídeos i àudio. 

“El que envien els bombers i els ciutadans a través del chatbot està geolocaliztat. La IA processa aquesta informació i la fa arribar als prenedors de decisions que utilitzen la plataforma. En cas d’incident, això els permet saber on està succeint exactament”, aclareix David. 

L’eina SAFERS continuarà funcionant durant un any després del projecte. Els diferents serveis estan disponibles en la pàgina web de SAFERS, i qualsevol persona interessada en algun d’ells haurà de posar-se en contacte amb el coordinador del projecte. 

Participar en SAFERS ha permès a la Fundació interactuar amb altres projectes europeus relacionats amb els incendis en múltiples activitats. Aquesta és una oportunitat per a créixer i enfortir la nostra xarxa i nodrir el projecte amb el coneixement intercanviat amb companys. Finalment, igual que els projectes anteriors HEIMDALL i IOPES, o el projecte MedEWsa, actualment en execució, SAFERS ens ha permès connectar-nos amb les eines més innovadores en l’àmbit de la gestió d’emergències per incendis forestals i acostar aquestes innovacions a la comunitat d’incendis forestals. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *