Destacado

Garantia Juvenil – Fons Social Europeu

 

SOC_logo

Logotipo_de_la_Generalitat_de_Catalunya.svg

Logo-Gencat-IOJ_webGJ

L’any 2018, la Pau Costa Foundation ha estat beneficiària d’una subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil de a Catalunya. Aquesta subvenció, que compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu, ha permès la contractació en pràctiques d’un tècnic ambiental i d’una tècnica de comunicació durant 6 mesos.

Aquestes persones s’han incorporat a la plantilla de la Fundació a finals del mes d’octubre de 2018.

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil. Contractes de treball efectuats d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.

+ info: http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/

La prevenció a l’entorn dels nuclis urbans és clau per a protegir-se dels incendis forestals

Polítics, gestors i operatius es reuneixen a la Casa de Cultura de Girona per per compartir mesures de prevenció per fer front als actuals reptes dels incendis forestals

Versión en castellano

English version 

JT4

Els missatges més destacats de la Jornada Tècnica

   • «Tenim un territori molt bonic, però molt vulnerable als incendis»; Jordi Martín, Cap de la Regió d’Emergències de Girona
   • «L’incendi de Portugal del 2017 va costar 193 milions d’€. Em pregunto: Per què no podríem haver gastat aquests diners en prevenció?; Ferran Dalmau, enginyer forestal de la consultoria Medi XXI
   • «L’abandonament de boscos i el canvi climàtic ens porten cap a incendis que posen en risc les persones»; Anna Sanitjas, Enginyera forestal de la Diputació de Girona
   • «De la mateixa manera que s’asfalten els carrers sense que ningú es plantegi no fer-ho, també s’haurien de preparar les franges de protecció»; Santiago Fernández, Professor de Geografia de la Universitat Carlos III i exregidor de l’Ajuntament de Torrelodones, Madrid
   • «Cal apostar pel manteniment de vinyes i oliveres com a tallafocs»; Representants dels Ajuntaments de Capmany i d’Espolla
   • «Encara que sembli que estem protegits a la nostra casa de maons, s’ha demostrat que també es poden cremar»; Lucian Deaton, director del projecte FIREWISE de la NFPA dels EUA

Girona és una província amb un alt risc d’incendis i, a més a més, compta amb un gran nombre d’urbanitzacions enmig del bosc. Els gironins han viscut una gran quantitat d’incendis complexos en els últims anys, un dels més destacats va ser el que hi va haver el 2012 a La Jonquera.

No obstant això, també és una de les províncies pioneres a plantar-li cara als actuals incendis que estem vivint i, des de fa més de sis anys, treballa per millorar la prevenció d’incendis amb diverses institucions públiques a diferents escales. Girona és conscient de la importància de preparar el municipi davant dels actuals incendis forestals, especialment en les zones rurals.

A organismes com la Diputació, AjuntamentsBombers de la Generalitat i altres departaments de la Generalitat de Catalunya, se’ls uneixen els esforços dels veïns de poblacions rurals afectades, i d’entitats com les Associacions de Defensa Forestal (ADF), la Pau Costa Foundation, entre d’altres.

A la província de Girona s’han realitzat estudis del risc d’incendis, planificació i gestió del combustible en múltiples municipis i shan creat franges d’autoprotecció per a les urbanitzacions. També es dona especial importància a les jornades d’educació i conscienciació amb els veïns. Aquest tipus d’accions de conscienciació es coneixen com a Preparedness Day, un esdeveniment en el que hi participen experts en incendis i parlen personalment amb cadascun dels veïns, tot informant-los tant de la situació de risc en què es troben els seus habitatges com de les mesures de prevenció que haurien de prendre.

D8kBG3HXoAEnLrh
Veïns de Begur a la Jornada del Preparedness Day (juny, 2019)

L’estiu passat es va realitzar la Jornada del Preparedness Day i va ser tot un èxit, tant per la participació dels diferents grups d’experts com també per part dels veïns.

Partint de tota la feina i esforç que s’ha estat dedicant a crear i aplicar les mesures de prevenció, es va convocar aquesta Jornada Tècnica amb la finalitat de posar sobre la taula l’experiència i el coneixament dels gestors, els polítics i els operatius sobre les mesures de prevenció davant dels actuals incendis. L’últim objectiu de la jornada i el més important és el de conscienciar la ciutadania perquè comenci a aplicar aquestes mesures de protecció.

Accions locals per fer front als incendis forestals

Politics de la provincia de Girona van coincidir en que el repte i, al mateix temps, la feina més important que tenen els regidors i tècnics és arribar a la població. En concret, l’enginyera forestal i tècnica de la Diputació de Girona, Maria Pipió, va apuntar que la comunicació del risc d’incendi és clau.

La Jornada va comptar amb el tesimoni de Santiago Fernández, exregidor de l’Ajuntament de Torrelodones i professor de Geografia a la Universitat Carlos III, que durant anys ha estat treballant per oferir als veïns del municipi de Torrelodones les eines necessàries per què es protegeixin davant dels incendis forestals. Eines com ara les franges de protecció perimetrals de l’habitatge, l’espai que envolta l’habitatge, que ha de quedar completament net de combustible i que ha de ser prou ample com per què el foc tingui poques probabilitats d’arribar a la casa.

ELqkb0qXUAUnrUd
Gestors del territori a la Jornada Tècnica celebrada a la Casa de Cultura de Girona

Segons Fernández, la població ha d’equiparar la importància de preparar franges de protecció entorn de l’habitatge amb amb la que es dona a l’hora d’asfaltar els carrers. Ningú es planteja no fer-ho.

Cal destacar que els polítics que van assistir a aquesta Jornada Tècnica tenien molt clar que s’ha d’apostar pel manteniment de vinyes i oliveres com a tallafocs, i animar els veïns a aplicar aquestes mesures de protecció. En particular, els representants dels Ajuntaments de Capmany i d’Espolla han començat a cobrar una taxa als veïns d’aquests dos municipis amb la finalitat de crear les franges de protecció perimetral.

La realitat, com va recordar Anna Sanitjas, enginyera forestal i tècnica de la Diputació de Girona, és que l’abandonament de boscos i el canvi climàtic ens està portant cap a incendis que posen en risc les persones; i va insistir de nou en que l’extinció és la resposta, però no és la solució.

Innovar en preparació per a fer front als incendis

Com ja hem comentat, actualment la província de Girona és un exemple per a altres municipis, ja que està prenent mesures a l’alt risc d’incendis forestals que té. Una d’aquestes accions, que podria ser un model per a altres províncies amb les mateixes condicions de risc, és el Preparedness Day, una activitat que busca interactuar i informar personalment els veïns sobre les mesures de protecció que haurien de prendre pel fet que el seu habitatge es troba situat en una zona amb un alt risc d’incendis forestals.

Durant la Jornada Tècnica es va destacar l’èxit del porta a porta amb els residents durant el Preparedness Day, així com també la bona cooperació i coordinació entre les entitats i organitzacions que van participar en aquesta iniciativa.

JT5

El Preparedness Day és una acció que als EUA es porta realitzant des de fa més de tres dècades a través del programa Firewise de la NFPA (National Fire Protection Association). És per això que es va convidar en Lucian Deaton, director del programa de la NFPA, amb la finalitat de tenir informació de primera mà per a adaptar el seu model al nostre territori.

FireWise és el projecte que la NFPA té per a conscienciar la població i serà aplicat al nostre territori adaptant-se a les condicions i a la pròpia cultura de les comunitats de veïns que habiten sobretot a les zones rurals.

D8jCFN_XkAAzBrM
Veïns de Begur parlant amb Bombers, Protecció Cívil, ADF y Agents Forestals a la Jornada del Preparedness Day (juny, 2018)

Núria Prat, doctora i directora de projectes I+D+i de la Fundació Pau Costa, va defensar que es necessita un model de gestió territorial més eficient per a preparar-se pels incendis que vindran. Així mateix, va subratllar la importància de fer entendre als veïns que ells són part de la solució. Això ho va argumentar tot exposant les conclusions que es van extreure de les accions que es van realitzar durant el Preparedness Day; «amb les accions de la jornada de camp del Preparedness Day vam aconseguir que la gent conegués millor la situació de risc de les seves llars» va explicar Prat als assistents.

Anualment es baten els rècords de l’any anterior

“Per què no haver-nos gastat aquests diners en prevenció?”, Ferran Dalmau, enginyer forestal de la consultoria Medi XXI, va llançar aquesta pregunta a l’audiència en relació amb l’incendi de Portugal, al 2017, en el que es van gastar més 193 milions d’euros en extinció. L’enginyer forestal va indicar que anualment s’estan batent rècords d’hectàrees cremades. Així mateix, va advertir que les urbanitzacions que actualment es troben en un risc moderat passaran a tenir-ne un risc elevat. Va sentenciar la seva intervenció subratllant que “una societat que no està preparada per a fer front als incendis és una societat vulnerable»

Els operatius i els incendis forestals

Jordi Martín, Cap de la Regió d’Emergències de Girona, va posar l’accent en la importància de treballar tots els cossos conjuntament. A més a més, va incidir en evitar que, en cas d’incendi, el front de flames es trobi ple de combustible, ja que es propagaria amb molta més rapidesa cap als habitatges. Martín va recalcar que és molt important que les franges es realitzin completament i que es mantinguin gestionades durant tot l’any.

sergi

D’altra banda, l’Agent Major del Cos d’Agents Rurals, Sergi Fontseca, va explicar que, quan l’incendi arriba a la franja, el foc baixa considerablement la velocitat de propagació i la longitud de la seva flama. Fontseca va poder donar aquestes dades gràcies a l’estudi que l’ADF ha realitzat en relació amb l’eficàcia de les franges.

Aquesta Jornada Tècnica es va organitzar conjuntament per la Diputació de GironaCILMA i la Pau Costa Foundation. Destaquem que la PCF té el compromís de treballar amb els Ajuntaments per a oferir-los les eines necessàries per tal que els veïns dels municipis sàpiguen com protegir-se enfront dels incendis forestals.

Si t’interessa i t’agradaria obtenir més informació, pots escriure’ns a info@paucostafoundation.org

Prevention around urban areas is key factor to protect against wildfires

Politicians, managers and practitioners meet in  Girona to share prevention measures in order to face the current challenges of wildfires

Versión en castellano

Versió en català

JT4

The most outstanding messages of the Conference

«We have a very beautiful territory, but very vulnerable to fires»; Jordi Martín, Head of the Girona Emergency Region
«The fire of Portugal, in 2016, cost 193 million. € I wonder: Why couldn’t we have spent that money on prevention ?;Ferran Dalmau, Forestry Engineer at Medio XXI consulting
«The abandonment of forests and climate change are leading us towards fires that are putting people at risk»; Anna Sanitjas, Forestry Engineer of the Diputación de Girona
«Just as the streets are paved without anyone considering not doing so, the protective strips should also be prepared»;Santiago Fernández, Professor of Geography of the Carlos III University and former Councilor of the City of Torrelodones, Madrid
«You have to bet on the maintenance of vineyards and olive trees as firewalls»;Representatives of the municipalities of Capmany and Espolla
«Although it seems that we are protected in our brick house, it has been shown that they can be burned»;Lucian Deaton, director of the FIREWISE project of the US NFPA

Local actions to face wildfires

Politicians in the province of Girona agreed that the challenge and at the same time the most important work that councilors and technicians are dealing with is to raise the population´s awareness. Specifically, the forestry and technical engineer of the Diputació de Girona, Maria Pipió, pointed out that the communication of fire risk is a key factor.

Likewise, the meeting had the testimony of Santiago Fernández, former councilor of the City Council of Torrelodones and Professor of Geography at the Universidad Carlos III, who for many years has been working in offering the necessary tools to the residents of the municipality of Torrelodones to protect themselves to face forest fires. Tools such as the defensible space of the house. A space where the fuel around the house is completely cleaned, and is also wide enough so that the fire is less likely to enter the house.

According to Fernández’s opinion, the population has to equate the importance of preparing protective defensible spaces around the house with the seriousness that is taken when paving the streets. No one considers not doing so.

It should be noted that the politicians who attended this Technical Workshop bet on  the maintenance of vineyards and olive trees as firewalls, and encourage neighbors to apply these protection measures. In particular, the representatives of the municipalities of Capmany and Espolla have begun to charge a fee to the residents of these two municipalities in order to create defensible space perimeter protection.

The reality, as Anna Sanitjas, forestry and technical engineer of the Diputación de Girona reminded us, that the abandonment of forests and climate change are leading us towards fires that put people at risk; and she reminded us again that extinction is the answer, but it is not the solution.

D8jCFN_XkAAzBrM

Innovate in preparation to deal with fires

As we have already mentioned, the province of Girona is currently an example for other municipalities, since it is taking measures in view of their high risk of wildfires. One of these actions, which could be a model for other provinces with the same risk conditions is Preparedness Day. An activity that seeks to interact and inform the neighbors personally about the protection measures they should take because their homes are located in an area with a high risk of wildfires.

During the Technical Workshop, the success of the door-to-door with the residents during Preparedness Day was highlighted, as well as the good cooperation and coordination between the entities and organizations that participated in this initiative.

D8kBCOhXYAE1DJG

Preparedness Day is an action that the USA has been carrying out for more than three decades with the NFPA Firewise program. That is the reason we invited Lucian Deaton, director of the NFPA program in order to have first-hand information to adapt his model to our territory.

Firewise, NFPA´s project has the aim to raise awareness among neighbors and this will be applied in our territory adapting to the conditions and the culture of the communities of neighbors who live mainly in rural areas.

The neighbors are part of the solution

Núria Prat, PHD and director of R&D+i projects of PCF, defended that a more efficient territorial management model is needed to prepare for the fires that will come. She also stressed out the importance of making the neighbors understand that they are part of the solution. This was argued by exposing the conclusions that were drawn in the actions that were taken on Preparedness Day; «With the actions of the Preparedness Day we get people to know better the risk situation of their homes,» Prat explained to the attendees.
D8kBG3HXoAEnLrh

The records of the previous year are broken annually

“Why has that money not been spent on prevention?», Ferran Dalmau, Forestry Engineer at Medio XXI consultancy, launched this question to the audience regarding the fire in Portugal, in 2017, where they spent more 193 million euros in extinction. The Forest Engineer indicated that records are being broken annually. He also warned that housing developments that are currently at moderate risk will have a high risk. He concluded that «a society that is not prepared to deal with fires is a vulnerable society»

 

ELqkb0qXUAUnrUd

Practitioners and wildfires

Jordi Martín, Head of the Girona Emergency Region emphasized the importance of working together, and also stressed  that in case of fire,to avoid  the front of flames  with fuel since it would spread much faster towards the houses. Martín stressed that it is very important that the defensible space or buffer zone are made completely and in keeping them managed throughout the year.

On the other hand, the Senior Agent of the Rural Agents Corps, Sergi Fontseca, explained when the fire reaches the defensible space, the fire considerably lowers the speed of propagation and the length of its flame. Fontseca gave these data thanks to the study that the ADF has carried out in relation to the effectiveness of the defensible zone.

sergi

This Technical Conference was organized jointly with the Diputació de Girona, CILMA and Pau Costa Foundation. We emphasize that the PCF is committed to working with the municipalities to offer the necessary tools so that the residents of the municipalities know how to protect themselves against forest fires.

If you are interested and you would like more information, please write to info@paucostafoundation.org

Volunteer experience with PCF

Write by Harrison Raine, PCF volunteer 

This report aims to discuss my experiences through work with the Pau Costa Foundation (PCF); it entails the objectives of my independent project, contributions to ongoing PCF initiatives, and the perspectives I gained during my time with PCF.

img-2501_orig (1)

The opportunity to travel and volunteer are part of a broader project, “The Societal and Ecological Balance of Wildfires”, under a Thomas J Watson Fellowship. The purpose of the Watson is to offer recent college graduates the ability to explore themselves and a specific topic of interest in an international context for one year. My specific project encompasses wildfire management and research on five continents, and includes in-depth examination in Canada (Alberta and British Columbia), Spain (Catalonia), Portugal, South Africa (Western Cape), Australia, and Chile.

The guiding questions of the project include:

 • (1) What are the efficiencies and deficiencies of proactive approaches to fire management versus those for reactionary fire management?
 • (2) What barriers exist to holistic or integrated approaches to wildfire management that meet ecological and social objectives?
 • (3) Are there certain policies or strategies that may be replicated in an international context?

Specific areas of interest for observation include those relating to: strategic use of fire, knowledge transfer within wildfire sector, fuel assessment and mitigation strategies, wildfire operations and emergency operations, community preparation and engagement, and current fire ecology research. Through this research year, I intended to gain a comprehensive understanding of the current state of global wildfire management and research.

80802411-567332110714512-4887386330004193280-n

PCF was first introduced to me through Lucian Deaton from NFPA following a discussion at the IAWF’s 6th International Fire Behavior and Fuels Conference. Initially scheduled to conduct research in Greece, I came to the realization that PCF aligned well with my personal mission of innovative approaches to the future of wildfires. I identified PCF as an organization that would offer an understanding of Europe’s wildfire dilemma, access to an extensive network, and a framework to collect information for my fellowship project. This resulted in an itinerary shift from Greece to Spain, following my time with PCF I am extremely confident that this was the correct decision.

 I arrived to Barcelona on September 27th and quickly became involved with PCF activities. Over the following 7 weeks, I would be involved with PCF in capacities such as: Participating in the FireShepherds tour around Cataloni, aided with the language, shadowed Marc Castellnou for several days and attempted to absorb as much wisdom/philosophy/knowledge as possible, attended to several conferences and forums and support MeFiTu, the widlfire environmental activity, in a school.

EFxztkTWkAIvGXa

The remote-work environment of PCF was extremely helpful to the simultaneous execution of these tasks. PCF format of remote work with weekly meetings in Taradell helped both to foster relationships among co-workers as well as flexibility to complete tasks in far-ranging locations. This is a strength that may be useful in attracting support from future volunteers, as the unstructured commitment may allow for part-time participation.

Overall, my experience with PCF is an extremely positive one, far surpassing my initial expectations. As with all organizations relating to wildfires, people are the key resource, and PCF is rich in people of high quality. Through my fellowship, I am often told about generational differences in wildfire managers: previous generations that have performed exceptionally with the knowledge available to them, but lack the innovation and adaptability of younger generations that are necessary to conform to an increasingly complex world. To me, the people of PCF resemble this adaptable and innovative approach, as all are filled with commitment, determination, and the skills to foster imperative change. With its current culture, I have no doubt that PCF will be successful in their future endeavors to foster collaboration and intellectual transfer within wildfire, crisis, and ecology communities.

Through my work with PCF, I was exposed to numerous novel perspectives that have expanded my understanding of wildfire management. Before arriving, terms such as “fire paradox”, “living with fire”, “integrated fire management”, “resilient landscapes”, “fire generations”, etc, were sparsely included in my preceding three years as a wildland firefighter and ecology student.

Additionally, the contrast of wildfire’s ecological role in North America versus the Mediterranean was a fascinating arena to explore. The importance of the rural economy and knowledge exchange between northern and southern Europe provided me with new viewpoints on the wildfire challenge. PCF introduced me to a variety of terminology and mindsets. I will carry lessons from the European experience forward throughout my fellowship and career. These lessons will be encompassed in my future fellowship reports, including a final thesis (July 2020) as well as on my blog.

In closing, I am extremely grateful to the entire Pau Costa Team for allowing me to be a part of the organization and for the openness and generosity of everyone. A special thank you to Núria Prat for all the kindness, insight, and support that she offered while serving as my host. I hope to work closely with PCF and everyone in the future.

Would you like to volunteer with us? Contact us at info@paucostafoundation.org

Fire Shepherds on tour throughout Girona: International vision of the project

Write by Harrison Raine, PCF volunteer 

The Fire Shepherd project is a knowledge exchange project facilitated through the Pau Costa Foundation aimed at educating and equiping shepherds with wildfire expertise. Historically in Europe, rural people used far more of their available landscape than they do now, as many rural areas have been depopulated due to urban growth. The result is the loss of a land-use mosaic and overgrowth of fire-adapted vegetation, leading to large and intense wildfires.

EFxztkTWkAIvGXa

The vision for the Fire Shepherd program is to restore wildfire knowledge back to rural land-users and offer them incentives to graze their animals in particular, strategic areas for operational wildfire response. This process requires collaboration between firefighters, who identify and map the strategic areas, land owners, who own the area which have been identified, and the shepherds, who graze and reduce fuel loads.

During a wildfire, these areas serve as markers for reduced fire behavior and potential breaks for firefighters to perform efficient suppresison. The land owners benefit by reducing the flammability of their lands, and the shepherds benefit as they  may have areas to graze freely and market their produce as part of the Fire Shepherds program. Overall, the Fire Shepherds program represents an innovative initiative to expand wildfire awareness and reduce future risk.

La prevención en torno a los núcleos urbanos es clave para protegerse ante los incendios forestales

Políticos, gestores y operativos se reúnen en la Casa de la Cultura de Girona para compartir las medidas de prevención con el fin de hacer frente a los actuales retos de los incendios forestales

Versió en català

English version

JT4

Los mensajes más destacados de la Jornada

 • «Tenemos un territorio muy bonito, pero muy vulnerable a los incendios»; Jordi Martín, Jefe de la Región de Emergencias de Girona
 • «El incendio de Portugal, en 2016, costó 193 millones de €. Me pregunto:¿Por qué no podríamos haber gastado ese dinero en prevención?; Ferran Dalmau, ingeniero forestal de la consultoría Medio XXI
 • «El abandono de bosques y cambio climático nos están conduciendo hacia incendios que ponen en riesgo a las personas»; Anna Sanitjas, Ingeniera forestal de la Diputación de Girona
 • «Igual que asfaltan las calles sin que nadie se plantee no hacerlo, también se deberían preparar las franjas de protección»; Santiago Fernández, Profesor de Geografía de la Universidad Carlos III y ex concejal del Ayuntamiento de Torrelodones, Madrid
 • «Hay que apostar por el mantenimiento de viñedos y olivos como cortafuegos»;  Representantes de los Ayuntamientos de Capmany y de Espolla 
 • «Aunque parezca que estamos protegidos en nuestra casa de ladrillos, se ha demostrado que éstas se pueden quemar»; Lucian Deaton, director del proyecto FIREWISE de la NFPA de los EEUU 

Girona es una provincia con un alto riesgo de incendios y además, cuenta con un gran número de urbanizaciones en mitad del bosque. Los gironenses han vivido una gran cantidad de incendios complejos los últimos años, uno de los más destacados fue el que hubo en el 2012 en La Jonquera.

Sin embargo, también es una de las provincias pioneras en plantarle cara a los actuales incendios que estamos viviendo, y desde hace más de seis años trabaja en mejorar la prevención de incendios con varias instituciones públicas a diferentes escalas. Girona es consciente de la importancia de preparar el municipio frente a los actuales incendios forestales, especialmente en las zonas rurales.

Organismos como la Diputación, Ayuntamientos, Bombers de la Generalitat y otros departamentos de la Generalitat de Catalunya, se le unen los esfuerzos de los vecinos de poblaciones rurales afectadas, y entidades como las Asociaciones de Defensa Forestal, ADF, la Pau Costa Foundation, entre otras entidades.

Asimismo, la provincia de Girona ha realizado estudios del riesgo de incendios, planificación, gestión del combustible en múltiples municipios creando franjas de autoprotección para las urbanizaciones. También se le da especial importancia a las jornadas de educación y concienciación con los vecinos. Este tipo de acciones de concienciación se conocen como Preparedness Day. Un evento donde participan expertos de incendios y hablan personalmente con cada uno de los vecinos informándoles sobre la situación de riesgo que tiene sus viviendas, y de las medidas de prevención que deberían tomar.

D8kBG3HXoAEnLrh
Vecinos de Begur en la Jornada del Preparedness Day (junio, 2019)

El pasado verano se realizó la Jornada del Preparedness Day y fue todo un éxito, tanto por la participación de los distintos grupos de expertos como también por parte de los vecinos.

Partiendo de todo el trabajo y esfuerzo que se le ha estado dedicando a crear y aplicar las medidas de prevención, se convocó esta Jornada Técnica con la finalidad de poner sobre la mesa la experiencia y el conocimiento de los gestores, los políticos y los operativos sobre las medidas de prevención frente a los actuales incendios. El objetivo último y más importante es concienciar a la persona de a pie para que empiece a aplicar estas medidas de protección.

Acciones locales para afrontar los incendios forestales

Políticos de la provincia de Girona coincidieron que el reto y al mismo tiempo el trabajo más importante que tienen los concejales y técnicos es llegar a la población. En concreto, la ingeniera forestal y técnica de la Diputación de Girona, Maria Pipió, apuntó que la comunicación del riesgo de incendio es clave.

Asimismo, la Jornada contó con el testimonio de Santiago Fernández, ex concejal del Ayuntamiento de Torrelodones y profesor de Geografía en la Universidad Carlos III, que durante años ha estado trabajando en ofrecer las herramientas necesarias a los vecinos del municipio de Torrelodones para que se protejan frente a los incendios forestales. Herramientas como las franjas de protección perimetral de la vivienda. Un espacio donde se limpia por completo el combustible alrededor de la vivienda, y además es suficientemente ancho para que el fuego tenga menos probabilidades de entrar en la casa.

ELqkb0qXUAUnrUd
Gestores del territorio en la Jornada Técnica celebrada en la Casa de la Cultura de Girona

En opinión de Fernández, la población tiene que equiparar la importancia de preparar franjas de protección en torno a la vivienda con la seriedad que se toma al asfaltar las calles. Nadie se plantea en no hacerlo.

Cabe destacar que los políticos que asistieron a esta Jornada Técnica tenían muy claro que se ha de apostar por el mantenimiento de viñedos y olivos como cortafuegos, y animar a los vecinos a aplicar estas medidas de protección. En particular, los representantes de los Ayuntamientos de Capmany y de Espolla han comenzado a cobrar una tasa a los vecinos de estos dos municipios.con el fin de crear las franjas de protección perimetral.

La realidad, como recordó Anna Sanitjas, ingeniera forestal y técnica de la Diputación de Girona,  es que el abandono de bosques y el cambio climático nos están conduciendo hacia incendios que ponen en riesgo a las personas; e insistió de nuevo en que la extinción es la respuesta, pero no es la solución.

Innovar en preparación para hacer frente a los incendios

Como ya hemos comentado, actualmente la provincia de Girona es un ejemplo para otros municipios, ya que está tomando medidas al alto riesgo de incendios forestales que tiene. Una de estas acciones, que podría ser un modelo para otras provincias con las mismas condiciones de riesgo es el Preparedness Day. Una actividad que busca interactuar e informar personalmente a los vecinos sobre las medidas de protección que deberían tomar debido a que su vivienda se localiza en una zona alta riesgo de incendios forestales.

Durante la Jornada Técnica se destacó el éxito del puerta a puerta con los residentes durante el Preparedness Day , y asimismo la buena cooperación y coordinación entre las entidades y organizaciones que participaron en dicha iniciativa.

JT5

El Preparedness Day es una acción que en EEUU se lleva realizando desde hace más de tres décadas con el programa Firewise de la NFPA. Es por ello que invitamos a Lucian Deaton, director del programa de la NFPA con el fin de tener  información de primera mano para adaptar su modelo a nuestro territorio.

 FireWise, el proyecto que la NFPA tiene para concienciar a los vecinos/as  y éste será aplicado en nuestro territorio adaptándose a las condiciones y la propia cultura de las comunidades de vecinos que habitan sobre todo en las zonas rurales.

D8jCFN_XkAAzBrM
Vecina de Begur hablando con Bombers, Protección Civil, ADF y Agentes Forestales en la Jornada del Preparedness Day (junio, 2018)

Los vecinos son parte de la solución

Núria Prat, doctora y directora de proyectos I+D+i de la PCF, defendió que se necesita un modelo de gestión territorial más eficiente para prepararse ante los incendios que vendrán. Asimismo, subrayó la importancia de hacer entender a los vecinos que ellos son parte de la solución. Esto lo argumentó exponiendo las conclusiones que se extrajeron en las acciones que se realizaron en el Preparedness Day; «con las acciones de la Jornada de campo del Preparedness Day conseguimos que la gente conociera mejor la situación de riesgo de sus hogares» explicó Prat a los asistentes.

Anualmente se baten los récords del año anterior 

“¿Por qué no habernos gastado ese dinero en prevención?”, Ferran Dalmau , ingeniero forestal de la consultoría Medio XXI, lanzó esta pregunta a la audiencia en relación al incendio de Portugal, en el 2017, dónde se gastaron más  193 millones de euros en extinción.  El ingeniero forestal indicó que anualmente se están batiendo récords. Asimismo, advirtió que las urbanizaciones que están actualmente con un riesgo moderado pasarán a tener un riesgo elevado. Su intervención la sentenció subrayando que “una sociedad que no está preparada para hacer frente a los incendios es una sociedad vulnerable«

Los operativos y los incendios forestales

 Jordi Martín, Jefe de la Región de Emergencias de Girona hizo hincapié en la importancia de trabajar todos los cuerpos conjuntamente, y además incidió a evitar, que en caso de incendio el frente de llamas se encuentre con combustible ya que se propagaría con mucha mayor rapidez hacia las viviendas. Martín recalcó que es muy importante que las franjas se realicen completamente y en mantenerlas gestionadas durante todo el año. 
sergi

 

Por otro lado, el Agente Mayor del Cuerpo de Agentes Rurales, Sergi Fontseca, explicó cuando el incendio llega a la franja, el fuego baja considerablemente la velocidad de propagación y la longitud de su llama. Fontseca dió estos datos gracias al estudio que el ADF ha realizado en relación a la eficacia de las franjas.

Esta Jornada Técnica se organizó conjuntamente con la Diputación de GironaCILMA y la Pau Costa Foundation. Destacamos que la PCF tiene el compromiso de trabajar con los Ayuntamientos para ofrecer herramientas necesarias para que los vecinos de los municipios sepan como protegerse frente a los incendios forestales.
Si te interesa y te gustaría obtener más información puedes escribirnos a info@paucostafoundation.org 

Sharing the lessons learned to become more resilient to wildfires

The lessons learned in wildfire prone regions are key to develop more efficient landscape management for wildfire mitigation in Atlantic and Northern Europe

The EWWF conference brought together 200 representatives of the wildfire community from 14 different nations. The meeting was held from November 20-21 in Cardiff. The core theme of the conference was in relation with  fuel management. As described by Simon Thorpe, EWWF, understanding how to better manage fuels is key to reduce the wildfire risk before it is too late.

Photo 20-11-2019, 10 21 27

Marc Castellnou, chief wildfire officer at the Catalan Fire Service and President of the Pau Costa Foundation Advisory Board, set the scene for wildfire challenges in the UK and Atlantic Europe for the upcoming years:

 • Large fires are likely to affect the region and the lessons learned in fire prone regions indicate that the effectiveness of traditional fuel management in reducing wildfire behaviour is becoming less compared to the effect that fuel management had on wildfires 10 years ago.
 • Climate change is one of the key reasons why wildfires are becoming a raising threat for Atlantic Europe. The energy being released during a wildfire is not only in the fuels but also in the atmosphere.

The last was also confirmed by Matthew Perry, senior applied scientist at the Met Office, that evidenced the increase of wildfire risk in the near future.  In particular, the UK is expecting warmer and wetter winters and hotter and drier summers.

Ron Steffens, Faculty at Prescott College and Incident Commander and Fire Analyst in Grand Teton National Park, reaffirmed to move the focus from the wildfire to the fuel, “fuels are everything, fuels are where we live”, sentenced. The way we manage our environment is key to address the wildfire challenges.

Why is fire smart not happening? questioned Alex Held, Senior expert from the EFI Resilience Program, to the audience. Held highlighted the great amount of fire knowledge that is available in Europe and  beyond, to carry out smart landscape management.  However, this type of management is not enough or inexistent in many regions.

The key to success is to reach public opinion but for that, the fire community needs to invest in communication campaigns, added Held. Partnerships with social sciences and communicators are needed to reach the target, suggested the Senior expert.

Wildfire management in Portugal was also presented by Carlos Trindade, coordinator of the Municipal Civil Protection and Director of the municipal Heliport. He and his team carried out best practices in Mafra, Portugal. A fire prone area that has been impacted by wildfires several times. Trindade’s team has successfully engaged stakeholder and landowners to be an active part of landscape management using prescribed fire.

Finally, Claire Belcher (Director of the University of Exeter wildFIRE Lab) launched a call for science-management collaboration to collect data during wildfires and prescribed burns. Joining forces would help gain understanding of fire behaviour and improve in fire managent health in a much faster way than science or fire  management working separetly.

Other 18 participants and a number of posters presented several solutions that are being studied and implemented in the UK and around the world, most of them based on fuel management to reduce the wildfire risk.

After two days of fruitful knowledge-sharing in the EWWF Conference, the SURE Workshop took place led by the European Forest Institute. This workshop was dedicated to pro-active fire management. Certainly, it was the perfect setting to brainstorm and discuss how ideas come into action with the international participants.

«Gender and Emergencies» new on going project by Pau Costa Foundation

 

Castellano 

Pau Costa Foundation promotes a new working group to make visible and provide solutions to gender inequality that is very present in the emergency sector

f0a948da-a436-435e-8223-c2af2a1b4d6d

Whether from our own experience or from the reality we see every day, we are aware that women in the world of emergencies are still very stigmatized. There is an obvious inequality, there is only to see the number of women who perform these jobs versus the number of men. If we go further, women who work in this sector are treated differently just because they are women.

We find that many similarities are shared with other sectors (the glass ceiling, physical and psychological aggression, family conciliation …) or those of the sector, such as motherhood being a limiting factor for the level of physical effort required. However, every inequality we find is accentuated in some cases even more, being a profession «traditionally for men».

Therefore, a series of measures have been developed that aim to give visibility to these challenges, and explore opportunities, in order to give visibility to this reality, promote and achieve equality and diversity within the emergency sector.

1.- We generate campaigns through the media:

 • Visibility and awareness campaign through the Social Networks; Making women visible in this sector
 • Campaign for identification of non-visible discriminatory behavior ; such as”micromachism”(domestic violence), paternalism, etc. 

2.-We organize events, conferences and forums

3.-We open a permanent reference space to talk about emergencies and gender:

 • -We facilitate professional help and emotional support
 • -We invite you to participate actively in the group

4.-We propose actions and develop projects

5.-We develop measures and good practices for organizations and work teams to improve work and personal work-life conciliation, respect and equal opportunities within the emergency sector

 • We promote the review in the access process in the emergency bodies
 • -We adapt an action protocol for the prevention of harassment at work with the objective of preventing situations of sexual and / or psychological harassment.

6.-We educate

Awareness measures to influence education from the school stage. We want to introduce gender equality in the framework of Emergencies within the educational school program.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

All these points start from three very defined lines of work:

1.- We make a diagnosis of the current situation

2.- We identify the weaknesses of the systems to face the inclusion of women

3.- We study the lessons learned from other sectors in other parts of the world (eg Australia, Finland …)

These are the lines of action that we will follow to achieve our main objective: To make visible and promote diversity and equality within the emergency sector.

Would you like to be part of this working group? or simply share your story?

Write to us! info@paucostafoundation.org

Daniele Scala, Miembro PCF, asiste a la conferencia final de ANYWHERE

Daniele Scala es voluntario de protección civil en Cerdeña (Italia). Scala dirige a un grupo de voluntarios que se ocupan de la prevención y extinción de los incendios forestales, además de otros desastres naturales. Este grupo de voluntarios llega  a participar en una media de 400 incendios por año. Asimismo, ha estado al mando de este grupo de voluntarios en varias emergencias y en varios intercambios entre operativos en España y en Portugal. Cabe destacar, que ha cursado varios módulos del Máster Fuego (Universidad de Lleida, Cataluña).

IMG_20191029_113300 (3)

Daniele ve la Fundación Pau Costa como una plataforma que le ofrece oportunidades como la participación de proyectos como los de ANYWHERE, y otras actividades que le permite adquirir un conocimiento que después él mismo aplica en las emergencias. Este Miembro PCF entiende la PCF como una red mundial de intercambio de experiencias en relación a los incendios forestales.

IMG_20191030_084238

PCF: ¿Qué conocimientos adquiriste gracias a esta Oportunidad

D.S: Tuve la oportunidad de probar la plataforma, y en concreto la que está dirigida a  los incendios forestales. Pude probar la aplicación Propagator.  Además, pude evaluar la precisión del software para predecir el comportamiento del incendio ocurrido en Cerdeña este verano. Un incendio forestal en el que me ocupé de extinguirlo junto a mis compañeros.

PCF: ¿Qué es lo que te llevas de este congreso?

D.S: La buena gestión de la idea de ANYWHERE. Se ha desarrollado todo este proyecto pensando en los operativos que se ocupan de las emergencias. Toda la plataforma se ha desarrollado entorno a las personas que finalmente la utilizarán. Como se reiteró en la conferencia, esta no es una plataforma estática, si no una plataforma dinámica, que funciona según la demanda de los usuarios, y esto permite un mayor manejo y precisión a la hora de analizar resultados. 

¿Te gustaría poder disfrutar de Oportunidades como éstas?

¡Hazte Miembro PCF! 

El pastoreo como herramienta clave en prevención de incendios forestales

«Con cada 0,002€ invertidos en la gestión territorial, se ahorra 1€ en extinguir incendios forestales«. Con esta frase Marc Castellnou (GRAF) abrió las Jornadas de Territorios Pastoreados celebradas en Girona el pasado septiembre.

Los incendios forestales actuales y el papel del pastoreo

Los incendios forestales van a más, como podemos ver en las Amazonas, California, Portugal… Impulsados en gran parte por el cambio climático, en el mediterráneo también se deben al abandono y matorralización de terrenos. Es una creencia común que los incendios forestales se pueden apagar siempre que se les apliquen suficientes medios de extinción, pero no siempre es así. Los gigantescos incendios de hoy en día contienen tanta energía que ningún medio de extinción puede controlarlos.

Por lo tanto, hay que dejar de gastar más en la extinción. En cambio, es esencial invertir en la prevención para crear paisajes resilientes mediante una gestión territorial sostenible. Una herramienta clave es el pastoreo: el ganado come la vegetación que sino sirve de combustible para el fuego. De este modo se mantiene paisajes abiertos y resistentes al fuego, mitigando el cambio climático y proporcionando otros beneficios socio-ambientales como la conservación de biodiversidad y la producción de alimentos de calidad.

Iniciativas para apoyar el pastoreo

No obstante, hay muchos desafíos para el pastoreo, llevando a su progresiva desaparición: baja viabilidad económica y renovación generacional, y excesiva burocracia. Afortunadamente, están surgiendo iniciativas innovadoras: apoyo a rebaños pastando en cortafuegos (Ramats de Foc); plataformas para la venta directa (DeYerba y QueRed); acceso a tierras y relevo generacional (Espacios Test); valorización de la trashumancia (Asociación de Trashumancia y Naturaleza) y las ganaderas (Ganaderas en Red y Ramaderes de Catalunya); e intercambio de conocimientos y experiencias (escuelas de pastoreo, FireShepherds, AlberaPastur y Open2Preserve).

Conclusión: ¿cómo podemos apoyar el pastoreo?

En lugar de elegir productos baratos – pero insostenibles – de la ganadería intensiva, es mejor optar por productos de la ganadería extensiva. Cada vez que compramos un producto local, producido de manera sostenible y por la población rural, creamos una huella ecológica menor y ayudamos a conservar tanto sistemas alimentarios sostenibles como paisajes resilientes al fuego y el cambio climático.

Autora: Isabeau Ottolini / isabeau.ottolini@hotmail.es