Educació ambiental

El Bosc Mediterrani, el Foc i Tu El bosc MEditerrani, el Foc i TU (MeFiTu) és el projecte de sensibilització ambiental sobre l’ecologia dels incendis forestals dirigit als alumnes de primària i secundària amb l’objectiu d’educar, comunicar i sensibilitzar als alumnes, els centres i a la societat en general. En aquest projecte es treballa per […]