ResAlliance

Informació destacada
Data d'inici:
12 / 12 / 2022
Data de fi:
30 / 11 / 2025
Dotació:
n/a0 €
Coordinador:
European Forest Institute (EFI)

L’objectiu de ResAlliance és facilitar el flux d’informació i coneixement, així com augmentar la conscienciació, comprensió i capacitat dels agricultors i forestals, sobre la resiliència del paisatge als països mediterranis. Específicament, ResAlliance recollirà i avaluarà les necessitats de coneixements i pràctiques, bretxes, obstacles, solucions i bones pràctiques per aconseguir paisatges resilients, fent especial èmfasi en les mesures contra els perills causats pel canvi climàtic. També prepararà i facilitarà el compromís dels actors clau, mitjançant mètodes de participació interactius i innovadors. Finalment, transferirà els coneixements i activarà la governança regional de la resiliència del paisatge, en cinc regions mediterrànies.

ResAlliance crearà i dinamitzarà una xarxa temàtica mediterrània sobre resiliència del paisatge (LandNet) per a l’entorn forestal i l’agricultura. La LandNet identificarà, fomentarà i farà créixer noves cooperacions i xarxes per a accedir, millorar i augmentar el coneixement de solucions i bones pràctiques. La LandNet recollirà el coneixement específic del context, i involucrarà i formarà agricultors, forestals i altres actors clau, per a la transferència de coneixements sobre solucions de gestió, tecnològiques, financeres o de governança. El programa de treball permetrà: captar i interpretar les necessitats més urgents, alhora que identificarà i adaptarà les millors pràctiques, fins ara desconegudes, a la recerca i a la pràctica; recopilar una descripció exhaustiva de l’estat de les pràctiques agrícoles i forestals actuals sobre la resiliència del paisatge; explicar el valor afegit, la rellevància i els aspectes de cost/benefici de les pràctiques recopilades, evitant-ne la duplicació; el lliurament d’una àmplia gamma de material útil, aplicable, atractiu i de fàcil accés en molts formats, incloent-hi EIP-AGRI, el FarmBook de la UE i els canals de difusió existents més consultats pels agricultors i forestals dels països; i la creació de sinèrgies amb els OG i els grups d’innovació d’EIP-AGRI, i l’aplicació d’un enfocament multiactor.

ResAlliance és un projecte finançat per Horizon CSA, dins del marc de la convocatòria Horizon-CL6-2022-Governance-01.

Vídeos de el projecte
Documents de el projecte
Más proyectos

EWED

El projecte EWED (Hub de dades d’esdeveniments extrems d’incendis forestals per millorar la presa de decisions) establirà un banc de proves i

Leer más»

MedEWSa

El projecte MedEWSa ofereix una xarxa d’alerta primerenca basada en impactes (MHEWS) eficaç i interparable que inclou tota la conca mediterrània i

Leer más»