ResAlliance

Informació destacada
Data d'inici:
12 / 12 / 2022
Data de fi:
30 / 11 / 2025
Dotació:
n/a
Coordinador:
European Forest Institute (EFI)

L’objectiu de ResAlliance és facilitar el flux d’informació i coneixement, així com augmentar la conscienciació, comprensió i capacitat dels agricultors i forestals, sobre la resiliència del paisatge als països mediterranis. Específicament, ResAlliance recollirà i avaluarà les necessitats de coneixements i pràctiques, bretxes, obstacles, solucions i bones pràctiques per aconseguir paisatges resilients, fent especial èmfasi en les mesures contra els perills causats pel canvi climàtic. També prepararà i facilitarà el compromís dels actors clau, mitjançant mètodes de participació interactius i innovadors. Finalment, transferirà els coneixements i activarà la governança regional de la resiliència del paisatge, en cinc regions mediterrànies.

ResAlliance crearà i dinamitzarà una xarxa temàtica mediterrània sobre resiliència del paisatge (LandNet) per a l’entorn forestal i l’agricultura. La LandNet identificarà, fomentarà i farà créixer noves cooperacions i xarxes per a accedir, millorar i augmentar el coneixement de solucions i bones pràctiques. La LandNet recollirà el coneixement específic del context, i involucrarà i formarà agricultors, forestals i altres actors clau, per a la transferència de coneixements sobre solucions de gestió, tecnològiques, financeres o de governança. El programa de treball permetrà: captar i interpretar les necessitats més urgents, alhora que identificarà i adaptarà les millors pràctiques, fins ara desconegudes, a la recerca i a la pràctica; recopilar una descripció exhaustiva de l’estat de les pràctiques agrícoles i forestals actuals sobre la resiliència del paisatge; explicar el valor afegit, la rellevància i els aspectes de cost/benefici de les pràctiques recopilades, evitant-ne la duplicació; el lliurament d’una àmplia gamma de material útil, aplicable, atractiu i de fàcil accés en molts formats, incloent-hi EIP-AGRI, el FarmBook de la UE i els canals de difusió existents més consultats pels agricultors i forestals dels països; i la creació de sinèrgies amb els OG i els grups d’innovació d’EIP-AGRI, i l’aplicació d’un enfocament multiactor.

ResAlliance és un projecte finançat per Horizon CSA, dins del marc de la convocatòria Horizon-CL6-2022-Governance-01.

Vídeos de el projecte
Documents de el projecte
Más proyectos

BIO FOR PIRI

Incendis forestals als Pirineus: convertir l’amenaça en oportunitat de desenvolupament rural a través de la bioeconomia forestal El pre-Pirineu es caracteritza per

Leer más»

EWED

El projecte EWED (Hub de dades d’esdeveniments extrems d’incendis forestals per millorar la presa de decisions) establirà un banc de proves i

Leer más»

MedEWSa

El projecte MedEWSa ofereix una xarxa d’alerta primerenca basada en impactes (MHEWS) eficaç i interparable que inclou tota la conca mediterrània i

Leer más»