RECIPE

Reinforcing civil protection capabilities into multi-hazard risk assessment under climate change

La gestió de el risc de catàstrofes naturals s'està tornant més complexa a causa de el canvi climàtic, i en conseqüència, els processos de presa de decisions han de lidiar amb nivells més alts d'incertesa. Incloure els requisits de la fase de resposta a les fases d'avaluació i planificació de riscos, contribueix a reforçar les estratègies de reducció de riscos per desastres naturals.

Amb base en l'anterior, el projecte RECIPE busca desenvolupar recomanacions operatives i eines per reforçar la protecció civil en la gestió d'emergències i la planificació de riscos per a diferents riscos naturals a tot Europa, a el mateix temps que aborda l'impacte de l'canvi climàtic a través d'un enfocament integrat de gestió de riscos, mitjançant l'intercanvi de lliçons apreses i de bones pràctiques.

 

 • 1 gener 2020 - 31 desembre 2021
 • Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
  Pau Costa Foundation (PFC)
  CIMA Research Foundation
  Austrian Research Cenrte for Forests
  Protecció Civil
  FVA
  ICGC
  Institut Superior d'Agronomia
 • https://recipe.ctfc.cat/
 • Total budget: 703.110,43 €