Pharos

PHAROS - Project on a multi-hazard open platform for satellite based downstream services

Els sistemes basats en satèl·lits són essencials per donar resposta a desastres i socors. D'una banda, els satèl·lits d'observació de la Terra (EO) proporcionen dades molt valuoses per a la previsió, el seguiment a curt i llarg termini, així com l'avaluació de l'impacte de l'desastre. D'altra banda, els sistemes de comunicació per satèl·lit, sent fiable i robust enfront de les catàstrofes naturals i d'origen humà, es poden utilitzar per restaurar ràpidament les comunicacions tant per als serveis d'emergència, com per als ciutadans. A més, els sistemes de navegació per satèl·lit són inevitables per a la logística, operacions de desplegament i rescat dels recursos de primers auxilios.Durante el projecte PHAROS, que es va desenvolupar entre 2013 i 2015, es va dissenyar i implementar una innovadora plataforma multiriscos de servei oberta que integra l'observació, les comunicacions per satèl·lit en l'espai i els actius de navegació amb altres tecnologies.Els serveis que proporciona aquesta plataforma estan pensats per a una àmplia varietat d'usuaris i per a múltiples aplicacions:

 • la predicció / detecció precoç de situacions d'emergència
 • alerta a la població
 • vigilància ambiental
 • gestió de crisi i la gestió de riscos

L'explotació de la plataforma està dirigida a diversos tipus d'usuaris: administradors de crisi, els operadors d'infraestructures crítiques, companyies d'assegurances i institucions acadèmiques / investigació.

 • desembre 2013 - maig 2016
 • Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt (Coordinador)
  Tecnosylva (Spain)
  Avanti Communications (UK)
  Space Hellas SA (Greece)
  IQ Wireless GmbH (Germany)
  SPMM - Stichting Platform Mobile Messaging (Netherlands)
  Eutelsat SA (France)
  Pau Costa Foundation (Spain)
 • Pressupost total: 3.430.190,70 €