Open 2 Preserve

Inici Projectes Open 2 Preserve
Open2Preserve

Al sud d'Europa, moltes valls de muntanya estan experimentat una intensa modificació de l'paisatge com a resultat de l'èxode rural i dels canvis en els sistemes productius. La reducció de la pastura per herbívors causa de la davallada de la cabana extensiva està afectant especialment als espais oberts ia les pastures naturals en particular, manifestant-se en una ràpida expansió d'arbustos i en processos extensos de repoblament natural, que originen una pèrdua de biodiversitat, un homogeneïtzació de l'paisatge, una acumulació de combustible vegetal i un increment de el risc de grans incendis, una amenaça alta i permanent en l'actual escenari de canvi climàtic.

Els paisatges oberts europeus van evolucionar sota un règim natural d'incendis i herbivorismo que avui dia poden ser emulats per pràctiques de maneig sostenibles. Les cremes controlades i la pastura guiat es presenten com a opcions clau per reduir l'acumulació de combustible, frenar l'expansió de l'component llenyós i evitar la pèrdua de paisatges en mosaic i la seva biodiversitat associada.

L'objectiu principal d'el projecte OPEN2PRESERVE és connectar els actuals coneixements científics interdisciplinaris, amb la tecnologia i l'operació pràctica per implementar i valoritzar tècniques combinades que garanteixin la preservació dels serveis ecosistèmics vinculats als espais oberts d'alt valor natural. El projecte planteja la posada a punt de diferents experiències pilot regionals, basades en la combinació de herbivorismo guiat i tècniques inicials de reducció de combustible mitjançant cremes controlades. En totes les experiències es busca oferir solucions innovadores, que garanteixin la viabilitat econòmica de l'aposta i puguin servir d'exemple i capacitació per a la realització d'iniciatives similars a nivell local i regional.

 • març 2018 - febrer 2021
 • Universitat Pública de Navarra (Coordinador d'el projecte)
  Universitat de Santiago de Compostel·la
  Universidade de Trás-us-Muntis i Alt Douro
  Universitat Autònoma de Barcelona
  Institut Politècnic de Bragança IPB Portugal
  Fundació d'Ecologia de l'Foc i Gestió d'Incendis Pau Costa Alcubierre
  Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques
  Institut Navarrès de Tecnologies i Infraestructures Agroalimentàries
  Chambre d'agriculture des Pyrénées Atlantiques Société d'Élevage dels Pirineus Orientals
  Centre National de la Recherche Scientifique
  Junta d'Andalusia - CMAOT
  Fundació Centre Tecnolóxico dóna Carn
 • open2preserve.eu/
 • Total budget: 2.301.334,00 €