NHD Play

NHDPlay Natural & Human - instigated Disaster Play 

El principal objectiu d'aquest projecte és desenvolupar una cultura de comportament i incrementar el coneixement i habilitats de nenes i nens de primària i secundària per reaccionar enfront d'emergències d'origen natural i humà, responent a un ambient canviant a Europa, basat en enfocaments moderns i el constructivisme social a través d'l'ús d'eines TIC.

Aquest projecte es realitzarà a través de 6 activitats, incloent el desenvolupament de 5 productes intel·lectuals i activitats pilot per provar la plataforma web i el joc educacional amb representants dels grups objectiu

 • 1 març 2018 - 28 febrer 2021
 • Center for Educational Initiatives Association, BG
  Fondazione Hallgarten-Franchetti Centre Studi Villa Montesca, IT
  University of Crete, GR
  Pau Costa Foundation, ES
  Society and Safety Foundation, BG 
 • nhd-play.eu 
 • Total budget: 1.726.000,50 €