GEO-SAFE

GEO-SAFE - Geospatial Based Environment For Optimisation Systems Addressing Fire Emergències

GEO-SAFE (2015-2020) té com a objectiu crear una xarxa per a l'intercanvi de coneixement, idees i experiències entre les regions d'EU i Austràlia, impulsant així el coneixement en incendis forestals per fer front de manera eficient a aquestes emergències. En concret, GEO-SAFE se centra en el desenvolupament d'eines de suport a la presa de decisions integrant l'optimització de recursos durant la fase de resposta.

  • maig 2016 - abril 2020
  • University of Greenwich (Project Coordinator) University of L'Aquila, Université Paris Dauphine, Université Clermont Auvergne, RMIT University, SDIS2B, INFOCA, UTC-Sorbonne Universities, ITC, Université de Genève, Universitat Complutense de Madrid, Universitat de Perugia, CNRS, Valabre, Politecnico di Torino.
  • http://geosafe.lessonsonfire.eu/
  • Total budget: 1,080,000.00 €