Gènere i Incendis

Inici Projectes Gènere i Incendis
Gènere i Incendis

La Fundació Pau Costa impulsa un nou grup de treball per visibilitzar i aportar solucions a la desigualtat de gènere molt present en el sector de les emergències. Ja sigui per experiència pròpia com per la pròpia realitat que veiem cada dia, som conscients que la dona dins de el món de les emergències segueix molt estigmatitzada. Trobem que es comparteixen moltes similituds amb altres sectors (el sostre de vidre, Conciliació familiar ...) o propis de el sector, com la maternitat sent un factor limitador pel nivell d'esforç físic requerit en alguns llocs. Per això, es volen elaborar una sèrie de mesures que tenen com a finalitat donar visibilitat a aquests reptes, i explorar les oportunitats, amb la finalitat de donar visibilitat a aquesta realitat, promoure y obtenir la igualtat i diversitat dins el sector de les emergències.

 

LLEGIR EL NOSTRE MANIFEST DE DIVERSITAT PFC

 

Objectius

1.- Generem campanyes a través dels mitjans de comunicació:

-Campanya de visibilització i sensibilització a través de les Xarxes Socials; Visibilitzant a la dona dins d'aquest sector

-Campanya identificació de conductes discriminatòries no evidents; com els micromasclismes, paternalisme, etc.

2.-Organitzem esdeveniments, jornades i fòrums 

3.-Obrim un espai permanent de referència per parlar d'emergències i gènere:

-Facilitamos ajuda professional i suport emocional

-Invitamos a participar activament en el grup

4.-Proposem accions i desenvolupem projectes 

5.-Elaborem mesures y bones pràctiques per a organitzacions y equips de treball per millorar la conciliació laboral i personal, El respecte i la igualtat d'oportunitats dins de el sector de les emergències

-impulsem la revisió en el procés d'accés als cossos d'emergència

-Adaptamos un protocol d'actuació per a la prevenció de l'assetjament a la feina amb l'objectiu d'evitar que es produeixin situacions d'assetjament sexual i / o psicològic.

6.-Eduquem

mesures de sensibilització per influir en l'educació des de l'etapa escolar. Volem introduir dins el programa educatiu, la igualtat de gènere en el marc de les Emergències. Tots aquests objectius els portem a terme a través d'aquestes 3 línies d'actuació:

1.- Realitzem un diagnòstic de la situació actual

2.- Identifiquem les debilitats dels sistemes per afrontar la inclusió de les dones

3.- Estudiem les lliçons apreses d'altres sectors en altres parts de món (ex. Austràlia, Finlàndia ...)