Formació per competències

Inici Projectes Formació per competències
Disseny d'un Marc Formatiu per Competències

La Fundació Pau Costa (PCF) ha dissenyat en els últims anys un marc Formatiu que busca impulsar l'estandardització de les posicions i processos de treball que es desenvolupen en incendis forestals a tots els nivells de gestió i en qualsevol organització de l'món.

La PFC a través del seu marc formatiu pretén fomentar la implementació d'un sistema normalitzat de gestió d'emergències, així com la definició, establiment i reconeixement de les posicions, funcions i competències a exercir dins d'aquest sistema durant el desenvolupament d'una emergència.

És per això que l'objectiu principal de l'àrea de formació de la PFC és acompanyar les organitzacions en la seva transformació mitjançant el desenvolupament i implementació dels seus nous plans formatius emprant de base el Marc Formatiu elaborat.