FIRE-IN

FIRE-IN - Fire and Rescue innovation network

L'objectiu principal d'FIRE-IN és millorar la capacitat nacional i europea dels serveis d'extinció mitjançant el foment de la innovació en aquest àmbit i proporcionant solucions pioneres que augmentin significativament l'eficàcia dels serveis d'emergències de la UE per elevar el nivell de seguretat dels seus ciutadans.

El resultat general de el projecte serà una àmplia xarxa de professionals i d'investigació relacionats amb les emergències. L'àmbit de la xarxa serà transfronterer i alimentarà els requisits (o desafiaments) operacionals harmonitzats en el desenvolupament de la capacitat nacional i de la UE, és a dir, els programes d'investigació, adquisició i normalització.  

 

Un dels resultats de el projecte FIRE-IN és la realització d'una plataforma europea d'intercanvi i repositori de documents, creació de discussions entre experts de diferents emergències, recerca d'experts de diferents disciplines, etc.

 • maig 2017 - abril 2022
 • Pôle de compétitivité SAFE CLUSTER (Project Coordinator)
  Ecole Nationale Supérieure donis Officiers de Sapeurs-Pompiers
  Italian Ministry of Interior
  Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
  Global Fire Monitoring Center
  INERIS Developpement
  Fraunhofer INT
  Fundació Pau Costa
  Catalonia Fire Service Rescue Agency
  Scientific and Research Centre for Fire Protection (Poland)
  The Main School of Fire Services (Poland)
  Council of Baltic Sea States
  KEMEA
  Czech Association of Fire Officers
  innova TSD
 • http://demo.fire-in.eu/
 • Total budget: 3.496.241,25 €