eFIREcom

Efficient fire risk communication for resilient societies

El projecte eFIRECOM (2015-2017) tenia per objecte augmentar la capacitat de resistència dels ciutadans als incendis forestals a les zones d'interfície de la regió de la Mediterrània. La baixa consciència social pel que fa a l'exposició de el risc de foc, combinat amb la reduïda capacitat individual per prevenir i fer front a les emergències, augmenten tant la vulnerabilitat social com el cost de les accions de protecció civil.

Per tot això, eFIREcom va elaborar una sèrie d'eines, disponibles en diversos idiomes, per al sector educatiu, periodístic i per a ajuntaments de zones vulnerables als incendis forestals.

 

 • 1 gener 2015 - 31 desembre 2016
 • Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
  Pau Costa Foundation (PFC)
  European Forest Institute (EFI)
  FORESPIR
  Direcció General de Boscos de Tunísia
  Universitat Hadj Lakhdar Batna
 • www.efirecom.ctfc.cat
 • Total budget: 498.324 €