Heimdall

Multi-Hazard Cooperative Management Tool for Data Exchange, Response Planning and Scenario Building

Heimdall aborda el desafiament de proporcionar eines integrades per a planificació i gestió d'emergències, incloent-hi la definició i l'ús compartit d'escenaris multidisciplinaris, i atendre les necessitats de la primera resposta (unitats de lluita contra incendis, departaments de policia, serveis d'emergència mèdica, unitats de protecció civil i ordre i centres de control) i parts interessades rellevants en termes d'interoperabilitat, coordinació entre organitzacions i intercanvi d'informació.

 

  • Maig 11 2017-1 d'octubre 2020
  • Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt e. V.  SPACE HELLAS SA, Pau Costa Foundation, Tecnosylva, Avanti Communications Ltd, International Centre for Ethics in the Sciences and Humanities, UNISTRA - SERTIT, Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya CTTC, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), CIM Research Foundation, català Fire and Rescue Service, Frederiksborg Fire & Rescue Service, Scottish Fire and Rescue Service, Italian Xarxa Cross
  • http://heimdall-h2020.eu/
  • Total budget: € 7,800,000.00