WUIVIEW

WUIVIEW PBD VIRTUAL LAB

L'objectiu principal d'el projecte WUIVIEW és dissenyar, configurar, provar i operar un servei de taula de treball virtual per a l'anàlisi basat en l'acompliment d'entorns d'incendi a les rodalies d'edificis a la interfície urbà-forestal. En línia amb els objectius de l'Mecanisme de Protecció Civil de la Unió i la present Convocatòria de propostes, l'acció WUIVIEW desenvoluparà una eina innovadora de gestió de riscos que ajudarà a les comunitats de WUI a adaptar-se per enfrontar la nova generació d'incendis forestals que ja han sorgit a causa de el canvi climàtic. Un cop implementat, WUIVIEW es convertirà en una plataforma poderosa per realitzar assajos i estudis de simulació que s'ocupen de la capacitat de supervivència de les estructures, l'avaluació de refugis, les proves de perills dels subsistemes de construcció i l'avaluació de sistemes de protecció contra incendis. El desenvolupament de sistema millorarà la base de coneixements sobre els riscos d'incendi dels combustibles a microescala i sobre la vulnerabilitat dels sistemes i materials dels edificis, el que ajudarà a desenvolupar millors polítiques i estàndards per evitar desastres de WUI ..

  • maig 2016 - abril 2020
  • Universitat Politècnica de Catalunya (Coordinador) Pau Costa Foundation, Association for the Development of Industrial Aerodynamics, Laboratory of Industrial Environment Engineering, Research Institutes of Sweden, Università di Bologna.
  • https://wuiview.webs.upc.edu/#objective
  • Pressupost total: