WUIWATCH

WUIWATCH- Wildland-Urban Interfícies

L'objectiu d'WUIWATCH (2015-2017) va ser crear un Observatori Europeu de la prevenció i defensa contra els incendis forestals que afecten les zones urbanes i les comunitats en les anomenades interfícies urbà-forestals (WUI en anglès) a Europa, per constituir un fòrum permanent i un grup d'interès especial.Este projecte va abordar la necessitat d'un enfocament comú per al problema dels incendis forestals a les àrees WUI a Europa, així com l'adopció de mesures comunes i apropiades, mètodes, protocols, reglaments i eines entre tots els actors involucrats i interessats en aquest tipus d'emergències de protecció civil.

  • maig 2016 - abril 2020
  • Meteogrid

    Pau Costa Foundation (PCF) ADAI Università degli Studi di Sassara FORESPIR 

  • https://wuiwatch.org/
  • Total budget: €