Línies d'actuació

Inici Línies d'actuació

Sensibilitzem, eduquem i investiguem

Treballem per a la comunitat d'incendis forestals connectant a serveis d'emergències, gestors del territori, societat, món acadèmic, sectors públic i privat, i legisladors.

Facilitem la trobada entre investigadors, serveis d'emergència i societat civil. Una entitat global sense ànim de lucre, que porta des del 2011, enfocada a la prevenció i gestió d'incendis i grans emergències amb vocació de divulgar coneixement i fer tangibles els projectes.

Les nostres línies d'actuació

Intercanvis de coneixement
Impulsem intercanvis entre entitats nacionals i internacionals per garantir que el coneixement sobre incendis forestals arribi a tot arreu.
Paisatges resilients
Promovem la resiliència dels paisatges a través de l'anàlisi del territori, proposant actuacions de gestió concretes en punts clau.
R+D+I
Participem en projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació per impulsar excel·lència i nous avenços en el camp dels incendis forestals i teixir vincles entre investigadors, serveis d'emergència i societat.
Conferències i Jornades
Organitzem esdeveniments presencials i virtuals perquè la comunitat d'incendis forestals pugui informar-se de les novetats a nivell nacional i internacional.
Impacte i Participació
Incrementem la visibilitat de la comunitat d'incendis participant en esdeveniments a nivell local, nacional i internacional.
Sensibilització i Divulgació
Transmetem coneixement d'incendis forestals a través de l'art i accions de comunicació perquè arribin de manera més atractiva a tota la població i a totes les generacions.
Acció Social
L'Acció Social és un pilar fonamental de la Fundació que permet establir vincles amb entitats i persones de països amb necessitat de millorar la seva capacitat de gestió de foc forestal.

Com ajudem?

Ajudem a complir els objectius de desenvolupament sostenible definits per les Nacions Unides per a 2030
L'exposició constant a el fum tòxic provocat per un incendi forestal pot causar problemes de salut, especialment, als pulmons i als ulls. El fum afecta tot aquell qui està exposat a un incendi forestal ja que pot produir malalties cardíaques i pulmonars cròniques, entre d'altres. La PFC col·labora al costat d'altres organitzacions amb el Projecte Fums, estudi que investiguen la influència negativa de el fum en els bombers i busca conèixer l'efecte a llarg termini dels mateixos i poder proposar accions per minimitzar aquest impacte en la salut dels treballadors que lluiten contra els incendis forestals.
L'educació social és determinant a l'hora de fer comprendre a la població l'important que és tornar a gestionar el bosc per reduir les catàstrofes que poden causar els incendis forestals. Per a això, cal que hi hagi una formació i un coneixement bàsic sobre ecologia de foc.
La Fundació ha organitzat un comitè de Gènere i Emergències, On dones de tots els serveis d'Emergència treballen perquè canviar el paradigma de les dones dins el món laboral de les Emergències, el quin encara segueix sent un món homes. Així mateix, destaquem que el 60% de la plantilla de l'PFC el formen dones, amb les mateixes condicions que el 40% restant.
La Fundació ha organitzat un comitè de Gènere i Emergències, On dones de tots els serveis d'Emergència treballen perquè canviar el paradigma de les dones dins el món laboral de les Emergències, el quin encara segueix sent un món homes. Així mateix, destaquem que el 60% de la plantilla de l'PFC el formen dones, amb les mateixes condicions que el 40% restant.

La PFC participa en projectes finançats a través de diferents marcs europeus, com són: Horitzó 2020, Erasmus +, Interreg SUDOE, entre d'altres.

Millorar la diversitat i disminuir la discriminació en les professions relacionades amb els incendis forestals La representació de dones en càrrecs de líders s'ha incrementat, però reconeixem que calen encara millores considerables: augmentar la participació de les persones de color, membres internacionals i de les dones , ja que encara segueixen encara sense ser representades.

Es promou la planificació adaptada a grans IIFF per aconseguir paisatges resilients. Els boscos alberguen a més de l'80% de totes les espècies terrestres d'animals, plantes i insectes. Gestionant amb coneixement el paisatge es podrien perdre moltes menys hectàrees d'àrees forestals. El foc es propaga llegint el paisatge, i tots dos evolucionen conjuntament. Per això, la prevenció eficaç i la protecció de béns i persones contra el risc d'incendis s'han de planificar a escala de paisatge, integrant-se en les polítiques i instruments d'ordenació territorial i urbana, igual que es gestiona el risc d'inundacions.
Potenciem un model de vida rural sostenible per tal que el bosc s'utilitzi com abans i com a font de vida i motor econòmic en les zones rurals per a poder gestionar millor els boscos. Amb el projecte pilot Ramats de Foc, es busca incentivar el pasturatge i el producte de proximitat per prevenir incendis forestals. Per aconseguir aquesta finalitat, es busca la tornada a la vida rural i així provocar un possible èxode urbà.
El Canvi Climàtic és un dels principals motius perquè es produeixen incendis forestals. De fet, la precipitació i temperatura són els elements principals que influeixen en l'estat de la vegetació, i per tant, en el comportament de l'fuego.Cabe destacar que cada activitat que la PFC realitza, contribueix a definir polítiques adaptades a mitigar els efectes negatius de grans incendis.

Fundació desitja que la societat canviï la seva concepció en relació al seu consum. Un consum i una producció sostenible contribuiran a fomentar l'ús eficient dels recursos i l'energia, la construcció d'infraestructures que no danyin el medi ambient, millorar l'accés als serveis bàsics i la creació de llocs de treball ecològic, justament remunerats i amb bones condicions laborals.

Fundació desitja que la societat canviï la seva concepció en relació al seu consum. Un consum i una producció sostenible contribuiran a fomentar l'ús eficient dels recursos i l'energia, la construcció d'infraestructures que no danyin el medi ambient, millorar l'accés als serveis bàsics i la creació de llocs de treball ecològic, justament remunerats i amb bones condicions laborals.

Canviem el paradigma dels incendis forestals
La natura et necessita. Tu necessites la natura.