Curs d’anàlisi del comportament de l’incendi forestal

Curs de 20 hores. Per a realitzar aquest curs és necessari haver cursat el Curs Avançat d’Incendis Forestals.

Els incendis són, amb major freqüència, més intensos i difícils de controlar. A l’enorme càrrega de combustible de les muntanyes, se li suma la major exigència de la societat per a gestionar de manera eficaç el problema dels incendis forestals.

Aquest curs pretén generar una millora tècnica de la previsió del comportament de l’incendi forestal, que permeti als caps d’equips d’emergència anticipar el seu comportament i planificar estratègies d’atac més segures i eficaços.

Objectius

 • Anteposar-se al comportament de l’incendi forestal en les tasques d’extinció i/o prevenció.
 • Millorar la capacitat d’atac d’acord amb la priorització en les actuacions.
 • Treballar amb la màxima seguretat existent en l’actualitat.
 • Modernitzar les tècniques d’atac al foc sobre la base del comportament de l’incendi.

Continguts

 • Introducció a l’emergència.
 • CPS.
 • Factors de l’alineació.
 • Punts d’inflexió.
 • Punts crítics.
 • Raonament lògic.
 • Carreres Potencials.
 • La signatura de l’incendi.
 • Efecte xemeneia.
 • La Zona de l’Home Mort.
 • Incendis en Interfase Urbana- Forestal.

Destinat a

 • Personal d’emergències (bombers urbans, voluntaris, bombers forestals, etc.) que exerceixen les funcions de comandaments intermedis i comandaments superiors.
 • Alumnes universitaris i de cicles mitjans i superiors relacionats amb el Medi Ambient i/o la Protecció Civil.
Contacto:
No disponible