Curs avançat en incendis forestals

Curs de 20 hores. Per a realitzar aquest curs és necessari haver cursat el Curs Bàsic d’Incendis Forestals

Cada vegada més, la societat exigeix que els dispositius contra incendis siguin millors i més efectius en la gestió de l’emergència per incendi forestal.

El problema actual sembla ser generat per una falta de formació específica i estandarditzada dels apartats responsables de la coordinació de personal durant l’atac a l’incendi. Aquest problema s’accentua quan es combinen unitats de diferents administracions (bombers urbans, forestals, militars, voluntariat o forces de seguretat).

Amb aquest curs es pretén generar una millora en els aspectes més importants del comandament d’unitats i crear formes de treball multidisciplinaris que millorin la coordinació, la seguretat i l’eficiència actual.

Objectiu

 • Obtenir la capacitat d’identificar i descriure les característiques dels combustibles, meteorologia i topografia que influeixen en el comportament de l’incendi.
 • Desenvolupar la capacitat de descriure les interaccions entre els combustibles, la meteorologia i la topografia, així com triar la millor tàctica.
 • Descriure les causes de les condicions extremes de comportament del foc.
 • Interpretar, comunicar, aplicar i documentar el comportament dels incendis forestals i la meteorologia.
 • Conèixer l’àmbit general de les comunicacions en emergències i seguretat.
 • Adquirir els coneixements sobre les diferents xarxes i sistemes de comunicacions.
 • Conèixer, analitzar i discutir els procediments que determinen la correcta utilització del llenguatge radiotelefònic i que influeix sobre la correcta explotació de les diferents xarxes de radiocomunicacions.
 • Adquirir una bona disciplina en la xarxa.
 • Conèixer els diferents patrons de propagació i les estratègies i tàctiques mes eficaces associades a cadascun d’ells.


Continguts

 1. Introducció
 2. Comportament de l’incendi
 3. Sistema de predicció de comportament del foc de Campbell
 4. Incendi tipus i tàctiques associades
 5. L’emergència per incendis forestals
 6. Transmissions
 7. Primers auxilis

Destinat a:

 • Personal d’emergències (bombers, voluntaris, forestals, etc.)
 • Alumnes universitaris i de cicles mitjans i superiors relacionats amb el Medi Ambient i/o la Protecció Civil.
 • Treballadors del sector forestal que desitgin orientar la seva formació cap a ocupacions relacionades amb l’emergència.
Contacto:
No disponible