Amagar-se o fugir? Disseny d'una solució eclèctica per a gestionar el risc

2014-05-16

Author: Jordi Sans Pinyol, Olga Serrano Pérez

ORIGINAL ARTICLE > Revista Catalan de Seguretat Pública, 2014, Núm: 27 març