ORGEST: Orientacions de gestió forestal sostenible a Catalunya

2014-02-19

Autor: Varis
Editorial: Centre de la Propietat Forestal de Catalunya
ISBN: -----
Any: 2011

Les ORGEST constitueixen eines tècniques d’ajuda a la gestió forestal en el actual context de canvi global. Recullen elements de decisiómodels silvícoles adaptatius i recomanacions de gestió forestal amb l’objectiu preferent de prevenció d’incendis i posada en valor del boscos de Catalunya, sota la premissa d’una gestió forestal sostenible i multifuncional.

COL·LECCIÓ COMPLETA >

ORGEST: Orientacions de gestió forestal sostenible a Catalunya