La Prevención de los Grandes Incendios Forestales Adaptada al Incendio Tipo

2013-10-15

Autor: Costa, P; Castellnou, M; Larrañaga, A; Miralles, M; Kraus, D.
Editorial: FireParadox, Bombers, EFI
ISBN: 978-84-694-1456-9
Any: 2011

En les darreres dècades, diverses àrees del continent europeu, particularment als països mediterranis, han estat marcades per canvis dràstics en l’ús del sòl. L’abandonament del món rural i la reducció d’activitats com la pascicultura han afavorit l’increment de les àrees forestals. Aquests canvis en el paisatge han facilitat la propagació més agressiva dels grans incendis forestals (GIF) en l’àmbit europeu. En els últims anys, els episodis d’incendis forestals de comportament extrem han afectat diverses regions d’Europa: Portugal (2003 i 2005), sud-est de França (2003), Espanya (2006 i 2009) i Grècia (2000, 2007 i 2009).En aquest context, l’objectiu principal de la guia La prevenció dels grans incendis forestals adaptada a l’Incendi tipus és la introducció de mètodes de treball en prevenció d’incendis com una eina per a la preextinció. Aquesta guia proposa criteris per a la planificació de mesures estratègiques davant els grans incendis forestals.

CONSULTA I/O DESCARREGA'T LA GUIA AQUÍ

La Prevención de los Grandes Incendios Forestales Adaptada al Incendio Tipo