Meteorologia i Climatologia Bàsica aplicada als Incendis Forestals

2013-10-07

Autor: Miquel Villa Quirós
Editorial: Universitat de Barcelona
ISBN: Treball Master
Any: 2012

TREBALL COMPLET >

[...] Sent d’abast quasi mundial, s’entén que la problemàtica dels incendis forestals sigui extremadament àmplia. El seu estudi s’ha afrontat des de moltes disciplines. Se n’estudien tant les causes com les conseqüències i, en tots dos casos, hi ha enfocaments tant de les ciències socials com des de les naturals o, fins i tot, des de les ciències exactes, amb la simulació per ordinador de l’activitat de les flames.

Pel que fa a la Climatologia i a la Meteorologia, independent de l’acció de l’home estigui directament o indirectament relacionada amb la majoria de focus d’ignició, és evident la importància que els factors atmosfèrics tenen en l’ inici i posterior desenvolupament dels incendis forestals.

El temps atmosfèric incideix des de diferents escales espacials i temporals, determinant des de quins són els biomes més propensos a patir incendis fins a quines són les hores més favorables per l’activitat del foc. Seguint amb aquesta perspectiva espacio-temporal, sovint s’observa com determinats dies concentren una part desproporcionalment gran de tota l’activitat dels incendis d’una regió.

A més d’identificar quines àrees geogràfiques i sota quines condicions atmosfèriques el foc pot propagar-se més fàcilment, resulta del tot necessari preveure les variacions meteorològiques per tal de planificar adequadament les estratègies i tàctiques per portar a terme el control i extinció de l’incendi forestal. [...]

Meteorologia i Climatologia Bàsica aplicada als Incendis Forestals