Gestión adaptativa al cambio global en masas de Quercus mediterráneos

2013-03-25

Autor: Pau Vericat, Míriam Piqué, Rafael Serrada (eds.)
Editorial: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
ISBN: 978-84-616-1893-4
Any: 2013

Els boscos de Quercus mediterranis ocupen a tot l’estat espanyol més de 7 milions de hectàrees. El canvi global comportarà previsiblement un increment de les condicions d’aridesa, especialment a la vessant mediterrània de la Península Ibèrica, a la vegada que el nou escenari energètic incrementarà les demandes sobre la coberta forestal. En aquest context, la gestió per a l’adaptació al canvi global en aquests boscos serà clau en les properes dècades.

En la present publicació, elaborada amb la col·laboració de la Fundación Biodiversidad, es proposen un seguit de mesures a integrar en la gestió dels boscos de Quercus mediterranis per a millorar el seu estat actual i la seva capacitat d’adaptació al canvi global, tot conservant les seves funcions productives, ambientals i socials. 

Aquestes mesures se centren en la millora de la vitalitat, adaptacions en la regeneració, reducció de la vulnerabilitat als grans incendis forestals, foment de la heterogeneïtat, facilitació de l’adaptació genètica i millora de la qualitat de l’hàbitat i funció de conservació de la biodiversitat. Finalment, es recullen un conjunt d’exemples aplicats de diferents actuacions reals d’interès en el marc de la gestió adaptativa al canvi global, com seleccions de tanys i aclarides o tractaments d’ajuda a la regeneració natural. 

La versió digital (pdf) pot descarregar-se gratuïtament des de http://quercuscambioglobal.ctfc.es

Gestión adaptativa al cambio global en masas de Quercus mediterráneos