Consciència del risc en incendis forestals

2013-10-15

ARTICLE ORIGINAL 04/10/2013 - L'Opinió de l'Expert - Fundació IDES

[...] Actualment, ens trobem entre la quarta i la cinquena generació d’incendis, caracteritzades per una propagació contínua dels incendis per massa forestal-jardins-cases sense dificultats, degut a la densitat de vegetació dins els jardins i la continuïtat de càrrega de combustible entre bosc i zona urbanitzada

Les propietats propenses a patir les causes d’aquests tipus d’incendis són: habitatges en urbanitzacions al costat de massa forestal, masies i cases edificades sense un entorn gestionat en base a la prevenció, indústries i/o magatzems situats prop del límit del bosc i habitatges envoltats de vegetació no gestionada [...].