Intercanvi de coneixement a les Illes Canàries

2012-05-09

A moltes zones d'Espanya falten centres especialitzats en la formació contra incendis forestals, però proliferen entitats i empreses del sector, que com a part de la seva activitat imparteixen formació en incendis forestals, i això fa que la formació sigui molt diferent d'unes zones a altres i que la qualitat no es trobi a l'abast de qualsevol. El personal format i certificat en les més modernes pràctiques per a la gestió de les emergències per incendis forestals impartides per professionals experimentats, fa que els serveis d'extinció siguin més segurs i aportin més garanties d'èxit pel seu alt grau de qualificació i preparació. La coordinació i l'execució de plans de formació específica seran aviat requisit indispensable per als integrants d'un dispositiu contra incendis forestals .

Actualment, el nostre sistema de formació pateix d'una certa falta de reciclatge, d'una integració real entre els diferents plans de formació i d'una certificació que avali els resultats d'aprenentatge per l'alumne. L'aprenentatge basat en plans de formació estandarditzats, impartits en centres d'alt rendiment per docents altament qualificats i d'experiència demostrada, poden contribuir en gran mesura a pal·liar aquestes deficiències detectades.

La formació al personal dels Cabildos de Tenerife y Gran Canaria es va basar en un model de formació modern, focalitzat en els resultats d'aprenentatge, eminentment pràctic i amb un desenvolupament professional des de les escales bàsiques a les escales de comandaments superiors. Les sessions formatives que es van realitzar van ser les següents:

Cursos de primavera 2012 a Tenerife: Bàsic d'Incendis, Avançat d'Incendis, Motoserra en Emergències, Interfase Urbano forestal. Autoprotecció, Meteorologia aplicada als incendis forestals, Anàslisi d'Incendis Forestals [Fotogaleria]

Cursos de tardor 2012 a Tenerife: Sistema de Gestió d'Emergències aplicat a Incendis Forestals, Bàsic de Maneig d'Autobomba i, Gestió de l'Emergència en Interfase i Autoprotección

Cursos tardor 2013 a Gran Canaria: Sistema de Gestió d'Emergències, Ús del Foc Prescrit – Bàsic, Ús del Foc Prescrit – Mitjà, Curs de Planificació Funcional y Organització Operativa Fotogaleria

- Curs d'hivern 2015 a Gran Canaria: Sistema de Gestió d'Emergències


Nivaria
  • Curs de motosserra
    Curso de motosierra
  • Teoria_Nivaria
    Classe de teoria
  • Quemas
    Briefing abans d'una crema prescrita