Conveni Formatiu amb l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)

2012-07-06

Aquest conveni neix de la necessitat d’equiparar els diferents cossos d’extinció en un programa formatiu basat en les competències professionals i que permeti als treballadors en emergències realitzar una carrera professional adequada a cada lloc de treball i el coneixement modular de les diferents posicions i tasques a realitzar durant una emergència.

En aquest mar, s'ha desenvolupa el programa formatiu basat en el concepte de formació per competències i amb el desenvolupament de l'escala proposada pel Incident Command System: CATÀLEG FORMATIU EN INCENDIS FORESTALS 

A continuació, es presenten les diverses edicionas de cursos realitzats en aquesta escola, ordenats cronològicament:

- Febrer 2013: Curs Bàsic d'Ús de Foc Tècnic / Formació a bombers de Northumberland (Anglaterra), Dinamarca i Irlanda

- Febrer 2014: Curs Bàsic d'Ús de Foc Tècnic / Formació a bombers del Northern Ireland Fire and Rescue Service, personal del Mourne Heritage Trust i del Servicio forestal de Irlanda [fotos]

Febrer 2015: Curs Bàsic d'Ús de Foc Tècnic / Formación a personal de: Irish Forest Service Department of Agriculture and Food MarineTipperary Fire ServiceKilkenny Fire and Rescue ServiceCork County Fire ServiceMayo Fire ServiceInstitute of Technology TraleeSwansea University [fotos]

- Març 2016: Curs Bàsic d'Ús de Foc Tècnic / Formació a bombers del Northern Ireland Fire and Rescue Service

Aquesta formació s'estructura dins d'un marc de treball conjunt entre l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunyala i la Fundació Pau Costa, regit per un conveni de col·laboració.


ISPC_01
  • EIIF_01
  • ISPC_04
  • EIIF_03
  • ISPC_02
  • ISPC_03
  • EIIF_04