FireShepherds

2019-03-25

Pastors del segle XXI: El projecte Erasmus +, FireShepherds, combina el silvopastoralisme i la gestió d'incendis forestals

La Pau Costa Foundation coordina un projecte finançat pel programa Erasmus + que combina el silvopastoralismo amb la gestió d'incendis forestals. FireShepherds té com a focus principal la millora de la professionalització del pasturatge a través de l'adquisició d'unes determinades habilitats i competències en relació a la gestió dels ramats en un context de risc d'incendis forestals i canvis de paisatge.

El projecte treballa dos gran objectius: D'una banda, es potencia la creació de continguts de formació professional específics per a escoles de pastors sobre silvopastoralisme i gestió d'incendis. D'altra banda, es fomenta l'intercanvi d'experiències entre els socis del projecte sobre silvopastoralisme i la gestió d'incendis i paisatges.

El naixement del projecte està motivat per l'alarmant disminució de la pràctica del silvopastoralisme i la manca de continguts formatius sobre aquesta pràctica i la prevenció dels incendis forestals en centres de formació agrària. El projecte també pretén contribuir a millorar els obstacles constants als quals es troben diàriament els pastors a tots els nivells (poca rendibilitat, accés a la terra, difícil comercialització de productes etc).

Arran d'aquests reptes, FireShepherdes espera dissenyar una sèrie de formacions que millorin les competències i habilitats dels pastors en relació al silvopastoralisme i els incendis forestals, a més de crear una xarxa de contactes a nivell internacional a través d'experiències reals. De fet, al llarg dels tres anys que dura el projecte es preveu que hagin cinc intercanvis i tres esdeveniments importants per a poder difondre resultats que es vagin desenvolupant durant el projecte. És un projecte, en el qual participen 16 socis d'Espanya, Portugal, França i Alemanya, i destaquem que 5 són escoles de pastors.

L'objectiu primer i últim d'aquest ambiciós projecte europeu és contribuir a la prevenció d'incendis forestals, incrementar la qualitat dels productes i sostenir econòmicament el treball dels pastors. En definitiva, potenciar uns pastors del segle XXI que puguin canviar la filosofia del silvopastoralisme i generar nous models per a la gestió dels incendis forestals. A més, es vol posar en valor la pràctica del silvopastoralisme com un benefici per a les administracions públiques i això podria contribuir a oferir una estabilitat econòmica a l'ofici del pastor.


001_FSP
  • FSP_logo