Silvopastura Prescrita

2017-09-01

Període execució inicial: 01 d'octubre de 2016 a 31 de desembre de 2018 

El projecte Silvopastura Prescrita, impulsat per la Pau Costa Foundation i el Gremi de Carnissers de Girona amb el suport de la Fundación Daniel y Nina Carasso, vol potenciar la contribució dels ramats a la gestió del risc d'incendis, mitjançant el pasturatge en zones forestals.

En col·laboració amb Bombers - Regió d'Emergències de Girona s'han identificat 4 àrees pilot d'interès al Baix Empordà, ja sigui per evitar la propagació del foc i/o la possible formació d'un gran incendi forestal, com per facilitar les operacions d'extinció. Mitjançant acords amb propietaris, pastors, enginyers forestals de comarca i demés agents implicats en la gestió del medi rural, s'iniciaran 4 proves de silvopastura prescrita en dites àrees.

Per silvopastura prescrita s'entén un pràctica de ramaderia extensiva que segueix unes pautes i objectius establerts a priori, a fi d'aconseguir un tipus de massa forestal més resistent al foc. D'altra banda, el projecte cerca afavorir la continuïtat de l'activitat ramadera al territori, per la seva doble tasca alimentària i paisatgística, i enfortir el vincle pastor - carnisseria local. Per això, el Gremi de Carnissers treballa en com donar valor afegit als productes de les explotacions participants, mitjançant un distintiu que certifiqui el suport al control del risc d'incendis efectuat pels ramats.

L'objectiu últim de la Fundació amb aquest projecte és afavorir un canvi de percepció de la societat envers els incendis. Entendre que són un fenomen natural als entorns mediterranis, però alhora que una determinada gestió del territori permetrà evitar els grans incendis que més danys ocasionen. I que amb accions tan simples com consumir productes de ramats propers ja estarem contribuïnt a crear i mantenir aquests paisatges adaptats a foc. Per això, depèn del conjunt de la societat que el projecte Silvopastura Prescrita pugui acabar derivant en una xarxa d'explotacions ramaderes i carnisseries amb aliments de la silvopastura prescrita, a les comarques de Girona i més enllà. 

Fundación Pau Costa - Silvopastoreo Prescrito - Alimentación Sostenible para la Prevención de Incendios Forestales

Reunión-dinar del projecte, 20 Novembre 2017


SilvPrescrito_02
  • SilvPrescrito_01
  • SilvPrescrito_03