Àrea de Defensa d'Incendis del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambiente

2016-04-04

La Pau Costa Foundation i el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient treballen conjuntament en formacions i accions puntuals, que es mostren a continuació:

2015

Aquest any la Pau Costa Foundation ha ajudat en l'organització del curs de Cap d'Operacions i Director d'Extinció realitzat sota el memoràndum que té signat aquesta administració amb l'US Forest Service. Els treballs desenvolupats en el marc d'aquesta col·laboració han estat:

- Traducció de part del material formatiu del curs de l'engonals a l'espanyol.

- Preparació d'un curs online per als alumnes sobre l'ICS, que devien realitzar abans del curs presencial: ICS-100, ICS-200.

- Suport amb dos instructors de suport durant el curs presencial.

Títol: Curs de Cap d'Operacions i Director d'Extinció

Data: 26-30 d'octubre

Entitat: Ministeris d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Dirigit a: personal tècnic d'incendis de les diferents CCAA

Durada: 35 h

Alumnes: 36

Instructors: US Forest Service - PFC

Lloc de celebració: CENCA, Madrid

Organitzacions involucrades: MAGRAMA - US Forest Service - PFC