Escuela de Protección Ciudadana de Castilla La Mancha

2016-04-04

El 2015, l'Escuela de Protección Ciudadana de Castilla La Mancha, va sol·licitar a la Pau Costa Foundation l'organització d'un curs sobre operacions en incendis forestals i interfície urbà forestal, dirigit principalment a bombers i comandaments de bombers dels diferents consorcis que hi ha a Castella la Manxa. En total es van realitzar dues edicions, formant a un total de 47 bombers.

Títol: Curso de Interfaz Urbano Forestal y Operaciones en Incendios

Objetius: Conèixer les peculiaritats i les maniobres a realitzar en un incendis forestal i principalment una intervenció en interfície urbano forestal

Dates: 16-18 de març i 19-21 de maig

Nombre d'edicions: 2

Entitat: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla La Mancha

Dirigit a: Bombers i comanaments de bombers dels diversos consorcis de Castilla la Manxa.

Durada: 21 h

Alumnes: 47

Instructors: PCF, GRAF, empreses privades i personal de la UNAP del INFOCAM

Lloc de celebració: Escuela de Protección Ciudadana a Toledo

Organitzacions involucrades: PCF, Escuela de PC, INFOCAM