Acord de col·laboració amb Vallfirest

2014-07-16

Aquest acord de col·laboració neix amb l'objectiu d'intercanviar idees, coneixement i experiències dins del camp dels incendis forestals entre la Fundació Pau Costa, dedicada a la investigació en el camp de l'ecologia dels incendis forestals i Vallfirest, fabricant d'eines, materials , productes tecnològics i equipaments per a bombers desenvolupats per donar suport als operatius de gestió i extinció d'incendis forestals.


Vallfirest_001
  • Vallfirest_002
  • Vallfirest_003