FIREfficient

2014-02-20

SOBRE FIREfficient / El projecte FIREfficient (Eines operatives per millorar l'eficiència en la reducció del risc d'incendis forestals en els paisatges de la UE) pretén establir una plataforma sostenible per a l'intercanvi eficaç de coneixements en què les lliçons apreses, juntament amb innovadores eines operatives i els mitjans per integrar la predicció d'episodis potencials d'incendis en les estratègies d'emergència i la planificació dels gestors del territori, es posaran a disposició de les parts interessades i les agències públiques de la UE.

OBJECTIU / El projecte té per objecte fomentar la capacitat dels desenvolupadors de planificació per millorar la transferència de les millors pràctiques i les lliçons apreses en els incendis forestals en les pràctiques i processos de planificació.

CONSORCI CTFC - Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (Coordinador del projecte), EFI - European Forest InstituteBombers de la Generalitat de CatalunyaKing's College of London - University of London (UK), Pau Costa Foundation (Espanya)

 

WEB del Projecte FIREfficient >


Firefficient_02
  • Logo_firefficient
  • Firefficient_01