PHAROS - Project on a multi-hazard open platform for satellite based downstream services

2014-02-20

SOBRE PHAROS... Actualment, els sistemes basats en satèl·lits són essencials per donar resposta a desastres i ajuda. D'una banda, els satèl·lits d'observació de la Terra (EO) proporcionen dades molt valuoses per a la previsió, el seguiment a curt i llarg termini, així com l'avaluació de l'impacte del desastre. D'altra banda, els sistemes de comunicació per satèl·lit, sent fiable i robust davant les catàstrofes naturals i d'origen humà, es poden utilitzar per restaurar ràpidament les comunicacions tant per als serveis d'emergència, com per als ciutadans. A més, els sistemes de navegació per satèl lit són inevitables per a la logística, operacions de desplegament i rescat dels recursos de primers auxilis.

OBJECTIU / El projecte PHAROS dissenyarà i implementarà una innovadora plataforma multiriscos de servei oberta que integra l'observació, les comunicacions per satèl·lit en l'espai i els actius de navegació amb altres tecnologies per proporcionar serveis sostenibles per a una àmplia varietat d'usuaris de dominis de múltiples aplicacions, com ara la predicció/detecció precoç de situacions d'emergència, d'alerta de la població, la vigilància ambiental, la gestió de crisis i la gestió de riscos, dirigides a diversos usuaris, com a administradors de crisi, els operadors d'infraestructures crítiques, companyies d'assegurances i institucions acadèmiques / investigació.

CONSORCI / DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Coordinador del projecte, Alemanya), Tecnosylva (Espanya), Avanti Communications (Regne Unit), Space Hellas S.A. (Grècia), IQ Wireless GmbH (Alemanya), SPMM - Stichting Platform Mobile Messaging (Països Baixos), Eutelsat S.A. (França), Pau Costa Foundation (Espanya)

WEB del Projecte Pharos >

PHAROS EU FP7 Project

Pharos_HSP
Segona reunió del Projecte Pharos a Barcelona
  • Logo_pharos