'El risc de foc urbans', TN Comarques, TV3

2016-06-20

Reportatge a TV3 sobre la Jornada Tècnica - 'Incendis Forestals; eines per la planificació i gestió del risc'.