Els Pallars, 8 10 13 JORNADA SOBRE L'ECOLOGIA DEL FOC A GERRI DE LA SAL

2014-03-07

Reportatge de PirineusTV Cadena Pirenaica sobre el Journal Club: Ecologia del Foc als Pirineus, realizat i organitzat per la Fundació Pau Costa el 5 d'octubre de 2013.