• Formació

Ecologia del foc - Pinus nigra

2014-01-31


Centre: FPC
Durada: 22/02/2014 - 22/02/2014
Límit d´inscripció: 20/02/2014
Preu: 10€

CURS FINALITZAT

En aquesta jornada s’exposaran les característiques pròpies dels boscos mediterranis de pinassa del Solsonès, quin és el seu estat actual a Catalunya i quina és la seva ecologia. Es repassarà quin paper ha jugat històricament el foc en la distribució d’aquesta espècie, i com ha representat un valor important en l’aprofitament antròpic. S’exposarà quin rol esta tenint el règim actual d’incendis a Catalunya en la seva distribució i estat, i com els lleugers canvis de clima afecten les poblacions. La jornada s’estructurarà en 3 parades, les dues primeres accessibles amb turisme i la darrera accessible a 10 minuts a peu. Recomanem portar calçat adequat per caminar.   

Parades temàtiques de la Jornada:
 
1º Parada. Incendi de 1998. Tindrem una visió general de l’incendi del 1998 on observarem el canvi de composició d’espècies i el canvi en l’estructura de la vegetació i del paisatge fruit de les l’impacte de l’incendi i del diferent comportament d’aquest. També parlarem del règim d’incendis d’aquesta zona, com interaccionen les diferents dinàmiques dels boscos de rouredes i pinedes. En aquesta parada també podrem veure els efectes que té l’alta intensitat del foc sobre l’ecosistema.
 

2º Parada. Incendi de 1998. En aquesta parada parlarem de la regeneració post-incendi, quines són i com funcionen les estratègies que tenen diferents espècies per sobreviure o aprofitar el pas d’un incendi. Aquí també observarem els efectes naturals que té el foc de baixa intensitat en l’estructura de la vegetació i la compararem amb l’estructura de la vegetació d’una zona no cremada.
 

3º Parada. Crema prescrita. En l’última parada visitarem les experiències que s’han dut a terme en cremes prescrites en aquetes àrees per emular els efectes del foc en baixa intensitat observats en la segona parada. Es parlarà dels objectius que es perseguien en les cremes, quina estructura de vegetació es pretenia aconseguir i amb quina recurrència de cremes s’està treballant.

 

Hora y lloc de trobada: 9:30h, Esplanada del Seminari Conciliar, Pujada del Seminari, 25280 Solsona, Lleida

Inscripcions: per inscriure's a aquest JC s'ha d'omplir el formulari d'inscripció de la part superior d'aquesta pàgina

Pagament: hi ha dues vies per fer el pagament a la jornada: (1) fer-se membre de la Fundació Pau Costa** o (2) pagar el preu de la jornada (10€) - inclou assegurança – mitjançant transferència bancària al compte corrent ES54 2100 0640 7002 0010 6312, indicant el Nom i Cognoms de la persona que assistirà al Journal Club. Per qualsevol dubte o aclariment, escriviu-nos a training@paucostafoundation.org

* Què és un Journal Club?
Un Journal Club és una trobada periòdica d’un grup de persones interessades en debatre sobre una temàtica determinada. El plantejament que s'en fa des de la Fundació Pau Costa és el d’un debat a camp, obert, serè i franc, sobre temàtiques entorn als incendis forestals.

** Membre de la FPC: Els membres de la FPC col·laboren anualment amb 60€ que ajuden a donar continuïtat als projectes de la Fundació Pau Costa. A més, com a membres poden gaudir de dos dels Webinars i tots els Journals Clubs que organitza la Fundació anualment, i accedir a beques així com a ofertes de mobilitat i intercanvis tant en l'àmbit nacional com internacional. Aquesta quota es considera donació, per tant, els membres de la FPC gaudeixen del dret a deduir de la quota íntegra de l’IRPF el 25% de l’aportació. A finals d’any, la FPC enviarà a cada membre una carta al seu domicili per desgravar aquesta aportació. El pagament dels 60€ s'ha d'ectuar per transferència bancària a La Caixa ES98 2100 0640 7102 0010 6538 i enviar la còpia del resguard a donacions@paucostafoundation.org

Documentació: en els arxius adjunts trobareu documentació relacionada amb la jornada (Anàlisi del risc d'incendis forestals a la Regió Centre de Catalunya i Efectes de cremes 2003-2013). Així mateix, aquest enllaç us portarà a la guia ORGEST: Models de gestió en boscos de Pinus nigra


Nigra_02
  • Nigra_04
  • Nigra_01
  • logo_efi