Curs Bàsic d'Incendis Forestals. Nivell 1. 1a edició

2012-09-01

Cursos presencials
Centre: Escola Nivaria
Durada: 05/10/2012 - 07/10/2012
Límit d´inscripció: 01/10/2012
Preu: 100€

CURS FINALITZAT

L'abandonament progressiu de l'agricultura, la ramaderia i l'aprofitament tradicional de les muntanyes genera l'augment de la càrrega de matolls i brolles, (combustibles pel foc), abans controlats principalment per l'agricultor, carboners o el bestiar, entre d'altres. Davant d'aquesta problemàtica, el panorama es presenta cada vegada més complex, amb incendis cada vegada més difícils d'apagar a causa de la potència calorífica que desprenen. A aquest problema s'hi suma la gran quantitat d'habitatges que apareixen en aquest escenari, la interfase urbano-forestal i que generen un dels principals problemes dels incendis forestals: la inseguretat ciutadana.

La tendència actual és la prevenir controlant el risc, modernitzant el sistema contra incendis amb mitjans i formació reglada i de qualitat.

Aquest curs no tracta de ser un simple mòdul bàsic, sinó que pretén ser l'inici d'un bloc forestal molt ampli i, per tant, és la clau per accedir a altres mòduls. Es tracta d'un curs molt pràctic en el que es pretén realitzar foc real i que incorporarà les tècniques més novedoses sobre l'emergència per foc forestal.

Objectius del curs: Dotar als alumnes d'uns coneixements sobre:

- La Problemàtica dels incendis forestals.

- Lluita contra Incendis Forestals.

- El Paper del foc en els ecosistemes.

- Organització de la societat davant l'emergència.


Nivaria Training Center